Ondersteunende maatregelen voor Muziek

In het deeltijds kunstonderwijs is er een toenemende aandacht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het document ondersteunende maatregelen voor muziek’, ontwikkeld door Eureka in samenwerking met OVSG, is een praktisch werkinstrument voor iedereen die in het domein Muziek geconfronteerd wordt met leerlingen met leerstoornissen en leerproblemen. De STICORDI-fiches bieden leerkrachten achtergrond, concrete tips en hulpmiddelen om deze leerlingen beter te begeleiden.

Domein leerlingenbegeleiding leren en studeren

De handleiding belicht zowel de kenmerken van verschillende leer-, ontwikkeling- en gedragsstoornissen en biedt de leerkracht achtergrondinformatie en een kader om vaststellingen te helpen plaatsen.

Het document biedt een ware gereedschapskoffer’ aan. Het voorziet 12 fiches die inzoomen op motorische problemen, problemen bij het lezen van noten en ritme, faalangstproblemen, … Elke fiche vertrekt van een concreet voorbeeld, belicht de mogelijke onderliggende stoornissen en biedt tal van concrete tips voor de klaspraktijk.

Verdiep je verder