Nieuw Lager onderwijs

Word leeskrachtig: DENK - lezen met begrip (sessie 2)

Begrijpend lezen is geen geïsoleerd vak binnen onze leergebieden. Met de methodiek DENK! maak je een verbinding tussen authentiek boekmateriaal, rijke teksten, taal en Ik en de wereld’. Je bouwt verder op de inhouden van DENK! lezen met begrip (sessie 1).

Over de opleiding

Met een eigen onderzoeksvraag daag jij jouw leerlingen uit om kennis op te doen in authentiek boekmateriaal. Leerlingen verruimen op die manier hun kennis over de leergebieden heen.

Binnen de KennisMetersles laat je de leerlingen leeskilometers maken, praten over onderzoeksvragen en werken met een leesmaatje. De SamenLezenles verhoogt de frequentie van het herlezen van een rijke tekst en het inzetten van de leesstrategieën. Hierop bouwen we verder met de SamenSchrijvenles.

Binnen DENK! komen de vaardigheden lezen, schrijven, spreken geïntegreerd aan bod. DENK! is een evidence based methodiek van Dr. A. A. M. Houtveen.

Bij ons vorig W.O.-thema werkten we met wat we leerden tijdens de bijscholing (tekst lezen - sleutelwoorden aanduiden - samen schematiseren - leerstof mondeling samenvatten …). Dat verliep super! Veel leerlingen waren achteraf erg enthousiast over het samenvatten en hebben veel bijgeleerd van deze manier van werken. Pluim voor onze bijscholing. 👌🏻

Voor wie

Schoolteams, meer bepaald de leraren tweede en derde graad, zorgleraren en zorgcoördinatoren.

Denk

Programma

Tijdens deze vorming leer je de verschillende onderdelen van DENK! kennen: 

  • SamenLezenles;
  • SamenSchrijvenles;
  • Beantwoorden van de onderzoeksvraag; 
  • Afronding van een thema.


Prijsinformatie

De gefactureerde prijs is de prijs berekend op basis van het aantal effectieve deelnemers tijdens de sessie en kan verschillen van de prijs bij aanvraag. De deelnemersregistratie gebeurt door middel van het scannen van een QR-code door de aanwezige deelnemers en wordt gecontroleerd door de lesgever.

Prijs voor leden Prijs voor niet-leden Sessietijd Cursuscode
Team tot en met 20 deelnemers 645 euro 709,5 euro 3 uur BLEZ BF
Vanaf de 21ste deelnemer 30 euro per extra deelnemer 33 euro per extra deelnemer 3 uur BLEZ BF

Inschrijven

Vanaf eind april zijn er verschillende plandagen waarop de aanvragen verdeeld worden onder de lesgevers. Zij nemen daarna zo snel mogelijk contact op om jouw aanvraag verder te bespreken en de datum definitief vast te leggen. De laatste plandag is op vrijdag 7 juni 2024.

Vraag je teamvorming nu aan voor 2024-2025!

Praktisch

Teamvorming
Bij jou op school tijdens een pedagogische studiedag

Heb je een vraag?

Greet Guldemont
02 506 50 99

Ook interessant voor jou

Verdiep je verder