Deeltijds kunstonderwijs

Ouderbetrokkenheid in het DKO

Steeds meer academies maken werk van een beleid op leerlingenbegeleiding. De uitbouw hiervan vraagt echter dat academies bewust inzetten op ouderbetrokkenheid en werk maken van een goede samenwerking tussen de ouders en de academie. Maar wat houdt een goed ouder-school partnerschap in? Wat zijn de voorwaarden? En hoe werkt dat bij jou in de academie? Waar staat jouw academie nu en waar wil je naartoe? Hoe begin je hier aan?

Over de opleiding

Tijdens deze vorming leer je de verschillende vormen van ouderbetrokkenheid kennen, alsook mogelijke voorbeelden van deze verschillende vormen in het deeltijds kunstonderwijs. Je ontdekt welke vormen het meest effectief zijn en waar je als academie best op inzet om een gunstig partnerschapsklimaat te creëren voor de ouders en hun kinderen, zowel in de context van de academie, als in de thuiscontext.

We staan ook uitgebreid stil bij de verschillende drempels die ouders ervaren om verbinding te maken met de academie en mogelijkheden om deze drempels weg te werken.

Tot slot staan we stil bij de manier waarop het hele academieteam rond dit thema aan de slag kan gaan. Hoe kunnen we elkaar in het team ondersteunen en hoe maken we samen werk van een oudervriendelijk klimaat?

Voor wie

Directies en zorgcoördinatoren DKO

Programma

Tijdens deze vorming leer je:

  • de vakterminologie en wetenschappelijke inzichten;
  • De betrokkenheidsboom’ kennen als denkkader voor ouder-school partnerschap;
  • de groeikansen, drempels en bezorgdheden rond ouderbetrokkenheid;
  • het academieklimaat begrijpen en ontdekken of dit nog meer oudervriendelijk kan.

Data en locaties

vrijdag 24 januari 2025

Toon details SCHRIJF JE IN
Sessies
Titel Sessie 1 Locatie en lesgever Interactief webinar
An Ryckmans
Datum en uren vrijdag 24 januari 2025
09:30 - 12:30
Tarieven voor het hele traject
Type Leden Tarief 79 euro

Praktisch

Halve dag - Interactieve webinar

Data en locaties

Heb je een vraag?

Viv Delhez
02 506 50 99

Verdiep je verder