Zittenblijven in het basisonderwijs

In Vlaanderen is zittenblijven één van de opties wanneer een leerling op het einde van het schooljaar onvoldoende beantwoordt aan de vooropgestelde eisen. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat zittenblijven niet altijd effectief is, maar afschaffen is ook niet zinvol. Omwille van wat wetenschappelijk onderzoek aangeeft en de mindshift naar meer leerlinggericht onderwijs, is het wenselijk om voor iedere leerling die onvoldoende behaalt de optie zittenblijven kritisch te bekijken en na te gaan of er geen andere, meer geschikte aanpak is.

Domein leerlingenbegeleiding onderwijsloopbaan

In de visietekst staan we stil bij de aanpak die de school kan hanteren om met zittenblijven op beleidsniveau om te gaan. Ook gaan we in op hoe de de klassenraad tot besluitvorming over zittenblijven kan komen.

In Vragen om tot beleid over zittenblijven te komen’ worden een aantal vragen geformuleerd die scholen kunnen ondersteunen bij het onderzoeken van hun beleid over zittenblijven.

De leidraad voor de klassenraad helpt scholen om na overleg met diverse actoren te komen tot een weloverwogen besluit tot doorstromen of zittenblijven.

Verdiep je verder