Inspiratiekaart onderwijsloopbaan

Deze inspiratiekaart reikt tips aan om leerlingen te ondersteunen en begeleiden bij hun onderwijsloopbaan.

  • Initiatieven voorzien om de leerlingen inzicht te geven in individuele competenties (bv. (talenten)portfolio, vrienden(kwaliteiten)-boekje, vragenronde’, bezoek beroepenhuis, …). Van basis naar secundair: ontdek je kwaliteiten
  • Zorgen voor ondersteuning voor een vlotte overgang tussen verschillende groepen, leerjaren en onderwijsniveaus (bv. activiteiten overgang K3 - L1, samen over de drempel, interview ex-leerling van de school, bezoek secundaire scholen, …).
  • Kleuterparticipatie stimuleren (bv. ouders aanspreken, informeren, betrekken bij infomomenten, openklasdagen enz., visualisatie startuur school, …).
  • Zorgen voor opvolging van afwezigheden (bv. stappenplannen, afspraken CLB/​ouders, zie ook schoolwerkplan).
  • Zorgen voor opvolging van tuchtmaatregelen (bv. stappenplannen, afspraken ouders, zie ook schoolwerkplan).
  • Redelijke en gepaste aanpassingen plannen waaronder het inzetten van stimulerende, remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen. Deze maatregelen kunnen zijn: persoonlijke kind- en/​of oudergesprekken, brugfiguur inzetten, aangepaste materialen, stappenplannen, methodes, werkvormen, doelen, evaluatie, …

Verdiep je verder