Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Nieuws

28/5 Soepelere herstart voor de lagere scholen

Gisterenavond maakte minister Weyts bekend dat de opstart van de lagere scholen soepeler kan verlopen: er is geen verplichting meer om in de klas voor elke leerling 4m² te voorzien en elke klas wordt een contactbubbel, ongeacht het aantal leerlingen. Deze aanpassing komt er na de terechte vraag van besturen en scholen.

22/5 Kleuters en lagereschoolkinderen opnieuw naar school vanaf 2 juni

Vandaag heeft de onderwijssector in overleg met GEES de herstart in de scholen sinds 15 mei geëvalueerd. Deze evaluatie, de positieve ervaringen in de scholen, de adviezen van experten en de vraag van de samenleving zetten ons ertoe aan om een volgende stap te zetten in de heropening van onze scholen ten vroegste op 2 juni.

20/5 Pedagogische begeleiding ondersteunt aanvraag zomerschool

Om leerachterstand door de coronacrisis te voorkomen, lanceert de Vlaamse regering een oproep naar scholen en lokale besturen om zomerscholen te organiseren. Zowel lokale besturen als scholen kunnen een aanvraag indienen, al dan niet in samenwerking met andere partners. De pedagogische begeleiding van OVSG ondersteunt scholen bij het invullen van de projectaanvraag.

18/5 Succesvolle herstart voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs

De lessen in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs zijn overal succesvol heropgestart. Kinderen uit het eerste , tweede en zesde leerjaar gingen van start, al komen deze kinderen niet overal op dezelfde dag naar school. In de secundaire scholen zijn het zesde en zevende jaar terug welkom op school.

12/5 Witte rook voor academies

Vanaf 25 mei kunnen academies gedeeltelijk heropstarten in drie fasen. In eerste instantie kunnen leerlingen die zich voorbereiden op Hoger Kunstonderwijs terug naar de academie voor een 1 op 1-les voor die vakken waarvoor contactonderwijs essentieel is. Leerlingen Beeldende en Audiovisuele kunsten zullen vanaf 25 mei op afspraak materiaal kunnen ophalen.

08/5 Toelichting bij nieuwe draaiboek heropstart

Het webinar dat vorige week niet kon doorgaan door de recente wijzigingen aan het draaiboek preventie, zal uiteindelijk maandag doorgaan. Anthony Kets, beleidsthemabeheerder preventie en bescherming van het departement onderwijs en verantwoordelijke voor het draaiboek, geeft daar een antwoord op al jouw vragen. De meest recente draaiboeken voor de heropstart vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen. 

07/5 Nooddecreet goedgekeurd in het Vlaams Parlement

Het voorstel van decreet tot het nemen van dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis werd gisteren goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Dit decreet voorziet enkele afwijkingen van organieke regelgeving die door de coronacrisis in het gedrang gekomen zijn. We sommen er enkele op.

04/5 Bespaar niet op deeltijds kunstonderwijs in crisistijd

De coronacrisis brengt niet alleen voor het kleuter- en leerplichtonderwijs maar ook voor de academies extra uitdagingen met zich mee. Tegelijk blijkt kunst beleven of maken net in deze periode bijzonder waardevol. Niet het moment dus om te besparen op het deeltijds kunstonderwijs, aldus de bestuurders van stedelijke en gemeentelijke academies.

30/4 Opvang schoolgaande kinderen moeilijke opgave voor steden en gemeenten

Als half mei de scholen gedeeltelijk herstarten, moeten ze niet alleen lesgeven en afstandsonderwijs geven, maar ook nog opvang bieden aan de kinderen van wie de ouders werken. Voor die opvang wordt nu in de richting van de lokale besturen gekeken. VVSG en OVSG vragen samen overleg met de Vlaamse overheid over de financiële gevolgen hiervan en over een kader met duidelijke en haalbare normen voor veiligheid en hygiëne.

27/4 Ook in hun kot komen academies uit hun kot

Nu de scholen van het leerplichtonderwijs stilaan perspectief krijgen op een herstart in stapjes, vragen ook de academies zich af wanneer ze hun 204 754 leerlingen opnieuw kunnen ontvangen, op voorwaarde uiteraard dat de veiligheid en gezondheid dit toelaten. Ondertussen halen ze al hun creativiteit boven om via afstandsonderwijs hun leerlingen te bereiken en de vlam voor hun kunst brandend te houden.  

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs