Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

Donderdag 29 september in Huis Madou: dé ontmoetingsdag DKO voor schoolbesturen en directies

Programma:
- de nieuwe regelgeving;
- de doorlichtingen door de Vlaamse onderwijsinspectie;
- de gewijzigde aanpak van de pedagogische begeleidingsdienst volgens de nieuwe decretale kerntaken.

Infosessies over pedagogisch-didactische items: professionalisering, digitale didactiek, leerlingenbegeleiding en zorg, evaluatie van het niveaudecreet DKO, APP en datageletterdheid.
Schrijf je hier in tot 28 september!

 

Symposium ‘Wie niet leest …’

Samen met de Nederlandse collega's van VOS-ABB organiseren we op 21 november een congres met de beroemde schrijver Jan Terlouw (Koning van Katoren en Oorlogswinter).

Verder zijn er wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte sessies met prof. Thoni Houtveen, Iene Bocken en Sarah Beyens van Leerkracht Leeskracht. Je verneemt ook hoe bibliotheken samenwerken met onderwijs via een Vlaamse en een Nederlandse getuigenis. De locatie is bijzonder: in het Onderwijsmuseum in Dordrecht vindt een tentoonstelling plaats over lezen en leesplezier.

Schrijf je hier in!

14/7 Onderwijsverstrekkers vragen én nemen maatregelen om het lerarentekort tegen te gaan

De Vlaamse onderwijsverstrekkers (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers) verwachten maatregelen op korte en middellange termijn om het lerarentekort op te lossen. Ook nemen we zelf initiatieven die de problematiek kunnen verhelpen.

08/7 Schooldirecties in heel Vlaanderen trekken aan alarmbel lerarentekort

In elke basisschool in Vlaanderen vindt gemiddeld één klas ofwel geen leraar, ofwel enkel een leraar die niet over het juiste diploma beschikt. Een gemiddelde leerling in het secundair krijgt elke week één uur geen les en twee uur les door een leraar zonder het juiste diploma. Dat blijkt uit een bevraging bij schooldirecties door OVSG. Een simultane bevraging van KOOGO toont aan dat het lerarentekort ook tot veel stress en kopzorgen leidt bij de ouders.

27/6 OVSG-toets bevestigt resultaten internationaal onderzoek

Meer dan 90% van de basisscholen in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs namen deze maand deel aan de OVSG-toets. De resultaten liggen in de lijn van internationaal en nationaal peilingsonderzoek (PIRLS, STEP), maar ze zijn wel direct bruikbaar op de klasvloer. Ook bij de OVSG-toets scoren wiskunde en lezen minder goed. 

24/6 Geen draagvlak voor kortere zomervakantie in onderwijs

Hoewel een kortere zomervakantie leerverlies en leerachterstand kan voorkomen, is er op dit moment geen breed draagvlak voor bij directies en personeelsleden. Om te weten te komen of de zomerscholen volstaan, vragen we een tijdige analyse van het effect. Vervolgens moeten we opnieuw bekijken wat de optimale verdeling tussen school- en vakantietijd is om alle leerlingen de beste kansen te geven.

16/6 Eindtermen vernietigd, maar modernisering gaat door

Vandaag sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over de eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs. We krijgen een glashelder arrest dat geen impact heeft op de modernisering maar wel de eindtermen vernietigt. Het Grondwettelijk Hof heeft duidelijk rekening gehouden met de maatschappelijke impact: de vernietiging komt er pas over vier schooljaren. Dat betekent dat secundaire scholen tot schooljaar 24-25 kunnen voortwerken zoals ze nu gestart zijn.

09/6 OVSG-toets geeft totaalbeeld kwaliteit van basisonderwijs

Tussen 7 en 24 juni leggen 27 754 leerlingen uit de zesde klas van het basisonderwijs de OVSG-toets af. De OVSG-toets staat garant voor een brede evaluatie van de onderwijskwaliteit in de basisschool. Daarmee gaan we bewust breder dan de toekomstige Vlaamse toetsen waar enkel de kennis van wiskunde en (delen van) Nederlands wordt gepeild. De OVSG-toets evalueert niet alleen de kennis (wiskunde, taal, wetenschappen en techniek, mens en maatschappij) van de leerling op het einde van de basisschool, maar peilt ook via praktische proeven naar vaardigheden zoals ICT, STEM, Frans mondelinge communicatie, Nederlands schriftelijke communicatie, muzische en sportieve vaardigheden.

01/6 Nieuwe leerplannen kans voor verbetering wiskunde basisonderwijs

Nieuw onderzoek bevestigt dat de kennis van wiskunde in het basisonderwijs in Vlaanderen daalt. Ook de resultaten van de OVSG-toets wijzen al jaren in die richting. De ontwikkeling van nieuwe eindtermen en leerplannen biedt een unieke kans tot verbetering. OVSG pleit voor minder abstract onderwijs en meer ruimte voor praktische toepassingen.

24/5 Koopkracht leerplichtonderwijs daalt: kwaliteitsvol school maken kost geld

Onze scholen ondervinden elke dag dat hun koopkracht daalt. Inflatie, stijgende energiekosten en de hogere kosten voor bouw of renovatie treffen de hele maatschappij en dus ook het onderwijs. Daarnaast zijn er meer specifieke oorzaken, zoals het feit dat de groei van het aantal leerlingen maar voor 40% is meegerekend in de werkingsmiddelen en dat er in bepaalde schooljaren géén of slechts een gedeeltelijke indexering van de werkingsmiddelen voor onderwijs kwam.

13/5 Oplossingen voor plaatstekort buitengewoon onderwijs nodig

“Alle kinderen verdienen een plek op de school waar ze zichzelf het best kunnen ontwikkelen en leren, hetzij in het gewoon, hetzij in het buitengewoon onderwijs”, zegt Walentina Cools, algemeen directeur OVSG. “In het gewoon onderwijs moeten we meer paramedici kunnen inzetten die de leerkrachten ondersteunen bij het werken met kinderen met specifieke noden. Om het plaatstekort in het buitengewoon onderwijs tegen te gaan, pleit OVSG voor het oprichten van vestigingsplaatsen zonder lange procedures en mobile units zonder gunningsplicht. Ook stellen we voor elke leerling te laten meetellen voor omkadering en werkingsmiddelen gedurende het hele schooljaar.”

05/5 Kortere zomervakantie niet nodig, zeggen directeurs

Meer dan 6 op de 10 directeurs van OVSG-scholen en academies vinden het niet nodig dat de zomervakantie korter wordt.. De belangrijkste redenen zijn de vrees voor tijdsgebrek (76%) om het schooljaar af te ronden en het nieuwe voor te bereiden en het welbevinden van het personeel (58%).  

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs