Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Nieuws

17/8 Start schooljaar in code geel

Op een overleg op 14 augustus beslisten de minister, het onderwijsveld en vertegenwoordigers van GEES om de scholen, centra en academies maximaal te laten opstarten in code geel. OVSG is tevreden met de beslissingen, ook al moeten die nog verder worden uitgewerkt. Patriek Delbaere, algemeen directeur: “Het leerrecht én de veiligheid zijn maximaal gegarandeerd. We starten op in code geel voor alle onderwijsniveaus, ook academies en volwassenenonderwijs. Enkel in die gemeenten die door Celeval worden aangewezen, zal de lokale crisiscel, versterkt met vertegenwoordigers van CLB en onderwijs,  een code oranje kunnen uitspreken. Dan zijn er verstrengde maatregelen. Ook positief is dat alle scholen de eerste week opstarten voor alle leerlingen zodat iedereen kan kennismaken met de klas en de school. Daarna gaat de school over tot het onderwijsregime dat geldt binnen de gemeente.” Alle informatie en draaiboeken op Onderwijs Vlaanderen.

17/7 Zomervakantie voor OVSG

De kantoren van OVSG zijn gesloten van 20 juli tot 14 augustus. Op maandag 17 augustus zijn we er weer. Een fijne en gezonde vakantie en tot volgend schooljaar!

02/7 Kloof tussen leerlingen lager onderwijs niet gegroeid door corona

Tot begin juli konden scholen resultaten van de OVSG-toets ingeven. De analyse hiervan leidt tot enkele interessante conclusies: de Vlaamse gemiddelden verschillen niet sterk van die van de voorbije jaren. En de kloof tussen leerlingen is op basis van deze resultaten niet vergroot. We onderzochten ook specifiek het domein wiskunde – meten omdat dit al enkele jaren eerder lage scores opleverde.

25/6 Transparantie over ‘normale’ 1 september

De voorstellen voor de start van schooljaar 20-21 in alle onderwijsniveaus zijn definitief goedgekeurd. Bij het opstellen van deze voorstellen verdedigde OVSG de belangen van onze bestuurders en directies, die ons via focusgroepen van input voorzagen. Zo konden we nog enkele voorstellen beter laten aansluiten bij de praktijk.

15/6 OVSG-toets: niet verplicht, toch een succes

Editie 2020 van de OVSG-toets verloopt anders dan anders. Door de coronacrisis besliste de Vlaamse regering dat gevalideerde toetsen op het einde van het zesde leerjaar niet langer verplicht zijn. Wilden de stedelijke en gemeentelijke basisscholen die hadden ingeschreven in deze moeilijke omstandigheden nog meedoen? 87% zegt ‘ja’.

11/6 Academies kunnen quasi volledig heropstarten

De academies voor deeltijds kunstonderwijs kunnen, op de valreep van het schooljaar, quasi volledig heropstarten vanaf 15 juni, uiteraard met respect voor de veiligheid. Dat werd bevestigd door het coronaoverleg van de onderwijssector in overleg met GEES. OVSG is tevreden, want dit biedt academies de kans om hun leerlingen nog even centraal te stellen en hen verder te oriënteren naar het volgende schooljaar.

10/6 Jaarverslag 2019: wat doen wij voor u?

Schooljaar 2018-2019 was voor OVSG het jaar van de verhuizing naar Huis Madou, het jaar waarin nieuwe schepenen en een nieuw bestuur van start gingen en het jaar waarin we een Memorandum samenstelden voor de nieuwe Vlaamse regering. Welke thema’s stonden centraal voor onze pedagogische begeleiding, in de nascholing, bij de belangenbehartiging en welke juridische vragen kwamen op ons af? Lees het in dit jaarverslag.

05/6 Vijandige overnames hebben geen plaats in het onderwijs

Vorige week besliste de gemeenteraad van Wommelgem om twee bloeiende basisscholen over te hevelen naar het GO! vanaf 1 september. Een traditie van 150 jaar gemeentelijk onderwijs werd verkwanseld in amper tien dagen tijd, en dat in volle coronacrisis. Directie, team en ouders protesteerden luid en duidelijk. Maar de deal werd toch gesloten, ten koste van de onderwijsvrijheid van ouders en leerlingen. De case van Wommelgem roept vragen op.

04/6 Mindmappen met kleuters

Op 3 juni organiseerde de dienst vorming van OVSG een gratis webinar over mindmappen met kleuters. Collega’s Trui Dierick en Joeri Sterckx, experten in het kleuteronderwijs, lieten de 67 deelnemers proeven van alle aspecten hiervan en ze toonden de meerwaarde van deze werkvorm voor de kleuterklas.

04/6 Hoe leraars inschakelen in je zomerschool

Als een lokaal bestuur een zomerschool inricht, wil het graag een beroep doen op de eigen deskundige leraars. De overheid gaf nog geen duidelijkheid over hoe dit best georganiseerd wordt. Op welke manieren kan je dit oplossen?

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs