Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Startende leraren

Vanuit de leervragen van de starters vullen we 3 modules zinvol in. We bespreken successen maar ook valkuilen en hindernissen gaan we niet uit de weg.   

Vanuit de beleving van de starters gaan we in gesprek met elkaar en trachten we de kloof tussen de opleiding en de werkvloer te versmallen. 

Wat verstaan we onder een startende leraar? Een leraar die in de loop van vorig schooljaar of bij het begin van dit schooljaar in de klas gestart is aan zijn/haar onderwijsloopbaan. 

Tijdens deze vorming leren startende leraren: 

  • Stilstaan bij persoonlijke groei en professionele ontwikkeling; 
  • Reflecteren over hun denken, gedrag en manier van lesgeven; 
  • Reflecteren over de effecten van het lesgeven op de leerresultaten, het gedrag van de lerenden, de relatie met collega’s, directie en ouders. 
Lesgever en data: 
Data: 
vrijdag 4 maart 2022 - 10:30
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

Prijs op aanvraag

Cursuscode: 
SSTA Z1
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
team