Enkel voor leden Kleuteronderwijs Lager onderwijs Gratis

Netwerk Snelcursus individueel aangepast curriculum voor de basisschool

We nemen je graag mee in een digitale sessie ‘ Een IAC in de klas/​school’ voor basisonderwijs. Deze infosessie wordt zowel voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs georganiseerd.

Deze activiteit is afgelopen.

Over het netwerk

Een leerling met een Individueel Aangepast Curriculum (IAC) krijgt op school een individueel traject met aangepaste leerstof en met eigen leerdoelen, die in overleg met ouders, leerkrachten, ondersteuner, het CLB,… opgesteld worden. De leerling wordt regelmatig geëvalueerd en beoordeeld: hoever staat de leerling nu, in vergelijking met de vorige periode? Er wordt gekeken naar de individuele doelen. In welke mate zijn deze gehaald? Wat kan dit dan concreet betekenen voor de school, de klas, de leerling, de ouders…?

Welke ondersteunende materialen, instrumenten, methodieken,… kunnen we hiervoor gebruiken?

We nemen je graag mee in een digitale sessie ‘ Een IAC in de klas/​school’ voor basisonderwijs. Deze infosessie wordt zowel voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs georganiseerd. 

Voor wie

 • directies
 • zorgcoördinatoren
 • zorgleraren
 • Klasleraren
 • leraren met een specifieke opdracht
 • Leerondersteuners
 • voor scholen die effectief met een IAC aan de slag zijn/​gaan.

Informatieve sessie

Programma

Op de agenda van deze informatieve sessie plaatsen we volgende items:

 • Inclusie
 • IAC: zorgvisie
 • IAC: definitie
 • IAC: uitgelicht
 • IAC: planMATIG

Praktisch

Digitale informatieve sessies

Heb je een vraag?

Dominique Vertommen
02 506 50 95
Dominique Vertommen

Ook interessant voor jou

Verdiep je verder