Enkel voor leden Secundair onderwijs Gratis

Contactmoment individueel aangepast curriculum secundair onderwijs

We nemen je graag mee in een digitale sessie ‘ Een individueel aangepast curriculum in de klas/​school’ voor het secundair onderwijs. Welke ondersteunende materialen, instrumenten, methodieken,… kunnen we hiervoor gebruiken?

Deze activiteit is afgelopen.

Over het contactmoment

Een leerling met een Individueel Aangepast Curriculum (IAC) krijgt op school een individueel traject met aangepaste leerstof en met eigen leerdoelen, die in overleg met ouders, leerkrachten, ondersteuner, het CLB,… opgesteld worden. De leerling wordt regelmatig geëvalueerd en beoordeeld: hoever staat de leerling nu, in vergelijking met de vorige periode? Er wordt gekeken naar de individuele doelen. In welke mate zijn deze gehaald? Wat kan dit dan concreet betekenen voor de school, de klas, de leerling, de ouders…?

Welke ondersteunende materialen, instrumenten, methodieken,… kunnen we hiervoor gebruiken?

We nemen je graag mee in een digitale sessie ‘ Een individueel aangepast curriculum in de klas/​school’ voor secundair onderwijs.

Voor wie

  • directies
  • zorgcoördinatoren
  • leerlingbegeleiders
  • leraren
  • leerondersteuners

Voor secundaire scholen die effectief met een IAC aan de slag zijn/​gaan.

Programma

Op de agenda van deze informatieve sessie plaatsen we volgende items:

  • Inclusie
  • IAC: zorgvisie
  • IAC: definitie
  • IAC: uitgelicht
  • IAC: planMATIG

Praktisch

Digitale informatieve sessies

Heb je een vraag?

Bette Jansen
02 506 50 30
Bette Jansen

Verdiep je verder