Nieuw Lager onderwijs

Formatief handelen: evalueren om te leren (basis)

Formatief handelen gaat over alle activiteiten die leerlingen én leraar uitvoeren om de leervorderingen van leerlingen in kaart te brengen, te analyseren, te interpreteren en te gebruiken, om zo betere beslissingen te nemen over vervolgstappen. Het biedt leerlingen een beter inzicht in hun eigen leerproces.

Over de opleiding

Je implementeert formatief handelen in de klaspraktijk. Je legt de fundamenten om formatief handelen op schoolniveau te verankeren.

Voor wie

Schoolteams

Programma

Via het 5-stappenplan krijg je inzicht in de cyclus van formatief handelen.

Met de voorbeelden en praktijkfiches kan je concreet aan de slag in jouw klas.

Prijsinformatie

De gefactureerde prijs is de prijs berekend op basis van het aantal effectieve deelnemers tijdens de sessie en kan verschillen van de prijs bij aanvraag. De deelnemersregistratie gebeurt door middel van het scannen van een QR-code door de aanwezige deelnemers en wordt gecontroleerd door de lesgever.

Prijs voor leden Prijs voor niet-leden Sessietijd Cursuscode
Team tot en met 20 deelnemers 645 euro 709,5 euro 3 uur BFOR B1
Vanaf de 21ste deelnemer 30 euro per extra deelnemer 33 euro per extra deelnemer 3 uur BFOR B1

Inschrijven

Vanaf eind april zijn er verschillende plandagen waarop de aanvragen verdeeld worden onder de lesgevers. Zij nemen daarna zo snel mogelijk contact op om jouw aanvraag verder te bespreken en de datum definitief vast te leggen. De laatste plandag is op vrijdag 7 juni 2024.

Vraag je teamvorming nu aan voor 2024-2025!

Praktisch

Teamvorming
Bij jou op school tijdens een pedagogische studiedag

Heb je een vraag?

Greet Guldemont
02 506 50 99

Verdiep je verder