Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs Deeltijds kunstonderwijs Volwassenenonderwijs

Artificiële Intelligentie: om rekening mee te houden op school (verdieping)

We gaan dieper in op de ethische richtlijnen en principes en je leert hoe je een visie ontwikkelt rond het gebruik van AI-tools op school.

Over de opleiding

In een smaak­ma­ker of in de basis­ses­sie maakte je kennis met enke­le ethi­sche richt­lij­nen en bestaan­de ethi­sche kaders. 

In deze sessie gaan we dieper in op de bestaande kaders van Unesco, de Europese Commissie en het Vlaamse Kenniscentrum Digisprong. Om perspectief te bieden, gaan we ook in op onderzoeken van Oxford en M.I.T. Vervolgens laten we ook enkele AI-toepassingen zelf aan het woord.

Met de opgedane kennis buigen we ons over jouw schoolvisie: hoe past artificiële intelligentie in dat plaatje? Waarom vinden we het waardevol, of niet?

We kijken naar de impact van AI op lange termijn zodat je als onderwijsprofessional rekening kan houden met de veranderingen die AI teweegbrengt in de maatschappij. 

Na deze sessie heb je voldoende handvatten om ethische richtlijnen te formuleren m.b.t. AI-toepassingen op jouw school. 

AI chatbot
Man aan bureau met computer waar een gedachteballon met een robot uitkomt

Voor wie

Schoolteams, beleidsteams, kernteams,…

Programma

In deze vervolgsessie ontwikkel je een visie over het ethisch gebruik van AI op school.

  • Inleiding/​terugblik op vorige sessie; 
  • Ethische richtlijnen, ethische kaders en ethische besluitvorming: Unesco, Europese Commissie, Kenniscentrum Digisprong;
  • AI-tools;
  • De visie en de missie op school;
  • Koppeling van opgedane kennis aan de visie van de school. 

Prijsinformatie

De gefactureerde prijs is de prijs berekend op basis van het aantal effectieve deelnemers tijdens de sessie en kan verschillen van de prijs bij aanvraag. De deelnemersregistratie gebeurt door middel van het scannen van een QR-code door de aanwezige deelnemers en wordt gecontroleerd door de lesgever.

Prijs voor leden Prijs voor niet-leden Sessietijd Cursuscode
Team tot en met 20 deelnemers 645 euro 709,5 euro 3 uur NAIO B2
Vanaf de 21ste deelnemer 30 euro per extra deelnemer 33 euro per extra deelnemer 3 uur NAIO B2

Inschrijven

Vanaf eind april zijn er verschillende plandagen waarop de aanvragen verdeeld worden onder de lesgevers. Zij nemen daarna zo snel mogelijk contact op om jouw aanvraag verder te bespreken en de datum definitief vast te leggen. De laatste plandag is op vrijdag 7 juni 2024.

Vraag je teamvorming nu aan voor 2024-2025!

Praktisch

Teamvorming
Bij jou op school tijdens een pedagogische studiedag

Heb je een vraag?

Greet Guldemont
02 506 50 99