Nieuw Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs Deeltijds kunstonderwijs Volwassenenonderwijs Buitengewoon basisonderwijs Buitengewoon secundair onderwijs

Artificiële Intelligentie (AI) in het onderwijs

Artificiële Intelligentie in het onderwijs: AI ai? Of zien we Machine Leren’ als middel in plaats van als doel? 

Deze inleidende webinar biedt jou een eerste kijk op de grote lijnen van AI in het onderwijs en is de aanzet tot een uitgebreide opleiding met zowel de focus op praktische tools als het ethisch omgaan met de technologie.

Deze activiteit is afgelopen.

Over de opleiding

Deze korte webinar laat je kennismaken met de verschillende vormen van artificiële intelligentie. We verduidelijken de periode van exponentiële groei waarin we ons momenteel bevinden door terug te kijken naar de afgelegde weg van bekende algoritmes.

Je krijgt informatie over de werking van grote taalgedreven AI-modellen zoals GPT3: wat ze wel en niet kunnen en hoe je daarmee omgaat.

Ten slotte ontdek je de verschillende bruikbare tools voor het onderwijs en hoe je deze inschakelt als middel om je leerlingen te versterken en jouw job als onderwijsprofessional te vergemakkelijken.

We kijken ook naar ethische kaders en adviezen waar we het gebruik van deze tools aan kunnen aftoetsen.

De visie van OVSG op de plek van AI in het onderwijs lees je hier.

AI chatbot
Man aan bureau met computer waar een gedachteballon met een robot uitkomt

Voor wie

Leraren uit alle onderwijsniveaus.

Programma

  • Inleiding
  • Evolutie
  • Grote taalmodellen
  • Machine Learning (gecontroleerd, ongecontroleerd, versterkend) 
  • Selectie van AI-tools 
  • Mediawijsheid
  • Ethische dilemma’s en kaders
  • Slot: toekomstige evoluties

Praktisch

Smaakmaker
Webinar van 1 uur via Teams

Heb je een vraag?

Greet Guldemont
02 506 50 99