Lager onderwijs

Al lezend leren! Begrijpend lezen als brug tussen taal en ik en de wereld

Begrijpend lezen is geen geïsoleerd vak binnen onze leergebieden. 

Met de methodiek DENK maak je een verbinding tussen authentiek boekmateriaal, rijke teksten, taal en ik en de wereld. 

Deze activiteit is afgelopen.

Over de opleiding

Met je onderzoeksvraag daag je je leerlingen uit om kennis op te doen in authentiek boekmateriaal. 

In de kilometerles laat je de leerlingen leeskilometers maken, praten over onderzoeksvragen en werken met een leesmaatje. Hoe haal je info uit een informatieve tekst? Hoe noteer je deze info in een woordspin of een andere grafische voorstelling? 

Tijdens de lezen om te leren les sta je als leraar model, je neemt je leerlingen mee in rijke inhouden en je leert ze hoe ze info kunnen noteren om te onthouden. Lezen om te leren zet aan tot het meermaals herlezen van een rijke tekst. Hierop bouwen we verder met de tekst- en schrijfles. Vanuit de nota’s vertrek je om de gevonden kennis te bespreken, te verdiepen en om te zetten in eigen tekstmateriaal. 

De vaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren komen geïntegreerd aan bod met de DENK methodiek. DENK is een evidence based methodiek van dr. A.A.M.Houtveen.

Voor wie

Deze dag staat open voor leraren, schoolleiders, zorgcoördinatoren, lerarenopleiders, leescoaches, pedagogische begeleiders en taalexperten.

Inhouden themadag

Bouwstenen DENK! lezen met begrip

DENK! schakels:

  • DENK - voorbereiding door de leraar (een breed thema, boekenaanbod)
  • DENK- KennisMetersles
  • DENK - SamenLeesLes
  • DENK - SamenSchrijfLes
  • DENK - Beantwoorden van de onderzoeksvraag;
  • DENK - Afronding van een thema: voorbereiden en presenteren

Praktisch

Hele dag live - Huis Madou Brussel

Heb je een vraag?

Viv Delhez
02 506 50 99

Verdiep je verder