Ramadan op school

De ramadan staat voor de deur. Voor veel gelovige leerlingen en hun ouders is dit een warme en spirituele periode van bezinning. Maar soms maken scholen zich zorgen over de gezondheid en schoolprestaties van vastende leerlingen. We zetten enkele veel voorkomende vragen op een rij, met antwoorden van de inspectie islamitische godsdienst.

  • Is er een verplichte leeftijd vanaf wanneer een kind moet meedoen aan de ramadan? 

Neen. De enige richtlijn is dat een persoon vanaf de puberteit verplicht is om mee te vasten tijdens de maand ramadan. 

  • Is er een leeftijd waaronder een kind niet geacht wordt mee te doen aan de ramadan? 

Religieus is er geen leeftijd bepaald wanneer een kind niet geacht wordt mee te doen aan de ramadan. Wat wel belangrijk is, is het feit dat de ramadan je gezondheid niet in gevaar mag brengen. 

  • Mag een school, wanneer het duidelijk tekenen van zwakte vertoont (bv. flauwvallen) dit kind toch voedsel of drank toedienen? 

Ga proactief met ouders in gesprek vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid en spreek een oplossing af indien de leerkracht zich zorgen maakt. Bij een gevaar voor de gezondheid is de school verplicht om een kind voedsel en drank toe te dienen. 

  • Hoe kan een school best communiceren met ouders wanneer concentratiestoornissen door honger of dorstgevoel vaststelt? 

Nodig de ouders uit voor een persoonlijk gesprek en wijs hen op de verslechterende schoolresultaten. Een mogelijk compromis is dat het kind wel eet tijdens schooldagen en deze dagen later inhaalt of alleen maar vast tijdens het weekend. 

  • Mag een school, indien het van oordeel is dat voor dat specifieke kind het volgen van de ramadan niet aangewezen is, de vraag van de ouders naast zich neerleggen? 

Dialoog heeft altijd de voorkeur, waarin je de ouders kan informeren dat het in het belang van hun kind is om niet deel te nemen aan de ramadan, eerder dan dit op te leggen. 

  • Kan de school bij discussie met een ouder beroep te doen op een externe mediator (imam, lid executieve, inspecteur Islam)? 

Dit is zeker een optie. 

  • Wat als leerlingen weigeren om deel te nemen aan de zwemles? 

Dit artikel uit Klasse geeft een antwoord op deze vraag.