Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers organiseren

Onthaalonderwijs streeft ernaar anderstalige nieuwkomers aansluiting te laten vinden in het reguliere Vlaamse onderwijs en op die manier hun integratie in de samenleving te bevorderen. Als schoolteam richt je je op maximale leer- en ontwikkelingskansen. Het onthalen van de nieuwkomer(s) is dus een samen-verhaal, waarbij de klasleraar, de vakleerkracht Nederlands en zorgleraar voortdurend met elkaar in dialoog gaan.

Het decreet bepaalt dat scholen moeten werken aan taalverwerving en sociale integratie. OVSG vindt het belangrijk dat naast die doelen ook voldoende aandacht wordt besteed aan socio-emotionele ontwikkeling, interculturaliteit en de wederzijdse relatie tussen ouders en school.

  • In het basisonderwijs pleit OVSG voor een semi-geïntegreerde werking. Dit houdt in dat de leerlingen meestal in de reguliere klas zitten en de onthaal- of zorgleraar enkele uren extra ondersteuning biedt. Dit verhoogt de sociale integratie, de taalvaardigheidsontwikkeling en het welbevinden.
  • Voor het secundair onderwijs staat OVSG wel achter een toegewijde taalbadklas of onthaalklas als tussenstap voor de instroom in het reguliere onderwijs.

In deze visietekst belichten we het belang van een geïntegreerde en sterk verweven OKAN-aanpak en de decretale doelstellingen en verplichtingen die hiermee gepaard gaan. Ook geven we enkele tips om de administratieve planlast bij het opstellen van individuele handelingsplannen of leertrajecten te beperken.

Heb je een vraag?

Karen Dehaen
02 506 50 37
Karen dehaen

Verdiep je verder