Samen over de drempel

Overgang kleuter naar lager onderwijs

Van kleuterklas naar lagere school: hoe pakt u het aan? Onze publicatie Samen over de drempel’ nodigt schoolteams uit om een visie te ontwikkelen en te communiceren over de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar.

Deze publicatie is een werkinstrument om:

  • de gelijkenissen en verschillen tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar in kaart te brengen;
  • de opvattingen van de ouders over dit onderwerp te leren kennen;
  • het klasaanbod beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kleuters;
  • een kleuter individueel te bespreken bij de overgang van kleuterschool naar lagere school.
Koop de publicatie aan bij Politeia

Verdiep je verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina