Ondersteunende maatregelen voor Dans

Deze handleiding biedt een praktisch overzicht van mogelijke redelijke aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het domein Dans van het deeltijds kunstonderwijs.

Domein leerlingenbegeleiding leren en studeren

Inclusieve dans is elke vorm van dans waarbij mensen met en zonder beperking samen en als gelijkwaardige partners betrokken zijn in een leer- of creatieproces dat vertrekt vanuit de unieke mix van mogelijkheden die zich aandient (Eigendraads).

Deze handleiding licht redelijke aanpassingen voor leerlingen met volgende beperkingen en stoornissen toe.

  • visuele beperking
  • auditieve beperking
  • verstandelijke beperking
  • leerstoornissen
  • autismespectrumstoornis
  • ADHD en ADD
  • dyspraxie
  • faalangst

Verdiep je verder