Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

Donderdag 29 september in Huis Madou: dé ontmoetingsdag DKO voor schoolbesturen en directies

Programma:
- de nieuwe regelgeving;
- de doorlichtingen door de Vlaamse onderwijsinspectie;
- de gewijzigde aanpak van de pedagogische begeleidingsdienst volgens de nieuwe decretale kerntaken.

Infosessies over pedagogisch-didactische items: professionalisering, digitale didactiek, leerlingenbegeleiding en zorg, evaluatie van het niveaudecreet DKO, APP en datageletterdheid.
Schrijf je hier in tot 28 september!

 

Symposium ‘Wie niet leest …’

Samen met de Nederlandse collega's van VOS-ABB organiseren we op 21 november een congres met de beroemde schrijver Jan Terlouw (Koning van Katoren en Oorlogswinter).

Verder zijn er wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte sessies met prof. Thoni Houtveen, Iene Bocken en Sarah Beyens van Leerkracht Leeskracht. Je verneemt ook hoe bibliotheken samenwerken met onderwijs via een Vlaamse en een Nederlandse getuigenis. De locatie is bijzonder: in het Onderwijsmuseum in Dordrecht vindt een tentoonstelling plaats over lezen en leesplezier.

Schrijf je hier in!

31/1 Bedankt directeur!

Naar aanleiding van de Dag van de directeur vandaag schreef onze collega Christophe Vansteeland een gedicht dat we opdragen aan alle directeuren. Bedankt voor al het harde werk, jullie houden onze scholen draaiend!

14/1 OVSG wuift Patriek Delbaere uit

Op onze online nieuwjaarsreceptie wuifden we onze algemeen directeur Patriek Delbaere uit, die na een carrière van 32 jaar bij OVSG op pensioen gaat. Zo wordt hij een toeschouwer van ons onderwijs, en daarvoor hadden we een passend cadeau voorzien. Bedankt voor al de jaren Patriek, geniet van je pensioen!

16/12 Jaarverslag 20-21: flexibiliteit troef

OVSG stelt haar jaarverslag voor van het schooljaar 2020-2021. Een jaar dat opnieuw werd getekend door de pandemie. Een jaar waarin besturen en hun scholen, centra en academies alles in het werk stelden om het onderwijs voor hun leerlingen en cursisten kwaliteitsvol en veilig te organiseren. Dankzij een grote flexibiliteit en enorme inzet slaagden ze daarin. OVSG stemde de dienstverlening af op de context en bleef – waar het kon live, soms op afstand, maar steeds nabij – advies geven, belangen behartigen, begeleiden, ondersteunen en professionaliseren in functie van kwaliteitsvol stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

14/12 Vlaamse toetsen: benut de expertise die er is

Onder de noemer ‘Vlaamse toetsen’ wil de Vlaamse regering op vier momenten in de schoolloopbaan centrale toetsen organiseren. Deze week vindt over dit thema een hoorzitting plaats. Zonder dat er een decretaal kader is, is een nieuw Steunpunt Centrale Toetsen in onderwijs deze toetsen aan het ontwikkelen. Het gaat om een fundamentele ingreep in ons onderwijs en dat verdient een breed maatschappelijk debat. Met de ervaring die we hebben met de OVSG-toets willen we wijzen op wat écht werkt als het gaat over onderwijskwaliteit.

09/12 Opvang in de week voor de kerstvakantie

De kerstvakantie voor basisscholen start dit jaar een week vroeger, vanaf 20 december 2021. De scholen krijgen de opdracht om de nood aan noodopvang voor ouders die onmogelijk zelf opvang voor hun kinderen kan voorzien, in kaart te brengen. Pas daarna zijn de lokale besturen, samen met alle andere betrokkenen zoals onderwijs, buitenschoolse opvang enz., aan zet om de noodopvang ook echt vorm te geven.

08/12 Jaarverslag pedagogische begeleiding 20-21

De pedagogische begeleiding van OVSG rapporteert elk jaar over haar werking aan de Vlaamse Regering. In ons recente verslag brengen we cijfers, beschrijvingen en getuigenissen over onze pedagogische werking in het tweede coronaschooljaar. Het werd een jaar van flexibel begeleiding bieden, in een mix van online en fysiek, aan 751 scholen, centra en academies.

30/11 Inschrijvingen OVSG-toets gestart

Vanaf deze week kunnen lagere scholen inschrijven voor de OVSG-toets 2022 voor het zesde leerjaar. Wie ingeschreven is, kan meteen aan de slag met de praktische proeven die in de loop van het schooljaar worden uitgevoerd. Bestellingen en de keuze om digitale toetsen af te nemen, kunnen nog aangepast worden tot 1 april.

08/11 Mix komt naar je toe!

Mix (Music Education Platform) is een gloednieuw platform voor muziekleraren. Het kwam tot stand in een Erasmus+ project met België (OVSG), Nederland en Finland. Mix werkt samen met muziekdocenten, pedagogische specialisten en community builders om een plek te creëren waar ideeën, klasverhalen en praktisch advies een plaats vinden. Wil je er meer over weten? Hans Laureyn en Els Mussels van OVSG geven uitleg in drie academies op drie data. 

29/10 OVSG doet voorstellen om het lerarentekort aan te pakken

Na een brede bevraging bij besturen en directies maakte OVSG een menukaart van twintig voorstellen om het lerarentekort aan te pakken en stelde die voor aan de minister. Sommige acties kunnen meteen starten, andere werken op langere termijn. Zo willen we bijvoorbeeld zij-instromers de kans geven om voor de klas te staan (60%) en ondertussen hun diploma te behalen (40% educatief verlof gedurende drie jaar). Ook stellen we voor om leraren die bereid zijn meer te werken dan hun lesopdracht te verlonen per extra lesuur.

26/10 Internationale expertmeeting: De beste lezers zitten in mijn klas

Op 19 november organiseert OVSG samen met de Nederlandse collega’s van VOS-ABB een expertise-uitwisseling over lezen in het onderwijs. Hoe kunnen we met een krachtige didactische aanpak de resultaten verbeteren? Wat kunnen Vlaanderen en Nederland van elkaar leren op dit vlak? Deelname is gratis (online webinar), maar het aantal inschrijvingen is beperkt tot 50 deelnemers.  

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs