Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Nieuws

09/5 Hoe subsidieer ik mijn schoolgebouw?

Investeren in een schoolgebouw is investeren in de toekomst. Want een school is veel meer dan een reeks lokalen, het is vaak een ontmoetingsplaats voor de buurt of wijk. Daarom organiseerde OVSG een studiedag in samenwerking met Belfius en AGODI. De aanwezigen kwamen alles te weten over subsidieprocedures, het verloop van een dossier, duurzaamheid, efficiëntiewinst, ... De mooie projecten en getuigenissen uit de praktijk van Gent, Dessel en Sint-Agatha-Berchem inspireerden de aanwezigen om in hun eigen gemeente zelf een bouw- of renovatieproject op te starten of verder uit te werken. Ten slotte werd ook het gloednieuwe boek Hoe subsidieer ik mijn schoolgebouw (uitgeverij Politeia) voorgesteld. Dat is geschreven op maat van steden en gemeenten en het bundelt de expertise van 20 jaar dienstverlening op het vlak van scholenbouw. Studiedag gemist? Dan kun je nog altijd het boek bij Politeia bestellen!

26/4 Inspiratiedagen Route DKO in mei

Bijna één schooljaar zijn academieteams aan de slag met het nieuwe decreet. Het netoverschrijdende nascholingsproject Route DKO organiseert drie inspiratiedagen (telkens van 9 tot 15 uur) op drie locaties om ervaringen en inspiratie te delen. Directeurs en leraren zijn welkom op 3 mei in Berchem, op 6 mei in Genk en op 20 mei in Roeselare. Deelname is gratis, maar inschrijven via de link onder de locatie is verplicht. Bekijk hier het programma met de sprekers en workshops.

05/4 Peilingen Nederlands bevestigen belang van acties pedagogische begeleiding

De Peiling Nederlands voor taal in basisonderwijs toont aan dat de resultaten voor lezen en luisteren goed blijven, maar gedaald zijn ten opzichte van een vorige peiling in 2013. Onze pedagogische begeleiding zette ondertussen heel wat acties op het getouw. Lees hier hoe we dat aanpakken.

02/4 Een vliegende start voor je school

Kreeg je onze gloednieuwe brochure Advies, vorming en service al op je school? Je kunt ze online doorbladeren en ons aanbod voor professionalisering ontdekken. Professionalisering en onderwijskwaliteit zijn nauw met elkaar verbonden: voortdurend leren en ontwikkelen is de hoeksteen van actueel en kwaliteitsvol onderwijs. Een troef van onze vormingen is dat onze begeleiding er naadloos op aansluit. Getuigenissen en beeldverslagen maken duidelijk wat professionalisering voor jou en je team kan betekenen. Je kunt je aanvraag doen vanaf 23 april op www.ovsg.be/nascholing.

27/3 Goed rapport voor de pedagogische begeleiding

De commissie Monard stelt haar evaluatie van de pedagogische begeleidingsdiensten en permanente ondersteuningscellen voor. We krijgen een goed rapport en veel waardering voor ons werk! In een gemeenschappelijk reactie van de onderwijsverstrekkers gaan we in op een aantal elementen. Verschillende initiatieven die de commissie over de diensten heen waardeert, zitten ook in het aanbod van OVSG. Bv. het nieuwe opleidingstraject voor leidinggevenden Opstart, Topstart, Toproute, de manier waarop we nascholing en begeleiding op elkaar afstemmen, de ontwikkeling van de kwaliteitstool QOOL voor de clb’s … Ook het feit dat men ons beschouwt als de aangewezen partner om de implementatie van nieuwe decreten te ondersteunen, juichen we toe. Daar zijn we op dit moment volop mee bezig, zowel in het DKO (met route DKO) als in het secundair (met de leergemeenschappen die de modernisering in de praktijk voorbereiden). We werken voort aan kwaliteitsvolle pedagogische begeleiding aan de hand van ons begeleidingsplan 2018-2021 dat proactief beleidslijnen uitgezet heeft die we in het rapport van de evaluatiecommissie terugvinden.

18/3 Geslaagd congres schoolbesturen zoomt in op onderwijsbeleid van macro naar micro

De vijfde editie van ons congres schoolbesturen ging van start met een netwerkontbijt waarin meteen heel wat onderwijsthema’s op tafel kwamen. Prof. em. Roger Standaert keek met mild kritische blik naar het Vlaamse onderwijsbeleid waarna we samen met alle aanwezigen ingingen op het Memorandum van OVSG. Patriek Delbaere stelde de grote lijnen ervan voor en in groepsgesprekken werden onze voorstellen (o.a. rond scholenbouw, personeelsbeleid, de noden van het basisonderwijs, levensbeschouwelijke vakken, meertaligheid, …) verdiept en concreet gemaakt. Als laatste spreker kwam Kris Deckers van Beveren aan het woord die het meerjarenplan van de gemeente Beveren voorstelde. Er was heel wat ruimte om te netwerken en ideeën te uit te wisselen met elkaar op dit geslaagde congres. Patriek Delbaere sloot af met de boodschap dat we fier mogen zijn op ons Vlaamse onderwijs en dat OVSG een appél zal blijven doen op onze politici om ook in de toekomst te investeren in onderwijs.

21/2 Recordaantal leerlingen viert Dag van de Academies op 23 februari

De Dag van de Academies is een jaarlijkse feest van het deeltijds kunstonderwijs. Dit jaar wordt het DKO vernieuwd en tellen de academies een recordaantal leerlingen. De pedagogische begeleiding van OVSG ondersteunt de teams hierbij via Route DKO.

19/2 187 940 leerlingen in stedelijke en gemeentelijke scholen

De telling in februari van leerlingenaantallen in het leerplichtonderwijs levert de officiële cijfers op voor het lopende schooljaar. Voor steden en gemeenten zien we een mooie stijging in alle onderwijsniveaus, behalve in DBSO, wat komt door een verschuiving richting duaal leren. Leerlingen en hun ouders kiezen bewust voor kwaliteitsvol stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Bekijk hier de cijfers.

14/2 Blijf investeren in onderwijs

Vandaag leggen de sociale partners in onderwijs hun toekomstplan basisonderwijs voor in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement. Patriek Delbaere (OVSG) en Marianne Coopman (COV) verwoorden er de gemeenschappelijke bekommernissen van alle partners. Het is hoog tijd voor een investeringsplan over verschillende legislaturen heen. Concreet vragen we een investering van 250 euro per leerling en dat gedurende de volgende 10 jaar. Lees hier het persbericht.

13/2 Gevolgen van de staking in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Een korte steekproefbevraging over de gevolgen van de staking op 13 februari toont aan dat de situatie gevarieerd is. In veruit de meeste scholen gaan de lessen gewoon door; in andere zijn er een beperkt aantal stakers, wat de werking niet in het gedrang brengt. In grotere steden zijn een aantal scholen gesloten. Hoedanook voorziet een bestuur toezicht voor leerlingen van het leerplichtonderwijs en minderjarige leerlingen van academies. Dat kan op verschillende manieren georganiseerd worden. Zo kunnen bv. leraren die er wél zijn voor toezicht zorgen. Grotere schoolbesturen kunnen opvang voorzien in een andere vestigingsplaats. Als geen van deze oplossingen mogelijk is, wordt de school soms toch gesloten. Scholen zijn verplicht om ouders hierover te informeren. Ook de staking bij het openbaar vervoer kan een impact hebben. Leerlingen die niet op school geraken door de staking zijn ‘gewettigd afwezig’. Zie ook onze FAQ op het extranet.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs