Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Thematraject BaO

Nieuw Krachtige leeromgevingen creëren door digitale middelen doelgericht en zinvol in te zetten en het digitale in de didactiek te integreren. Op die manier realiseren we een innovatieve onderwijspraktijk waarin leerlingen uitgroeien tot digitaal geletterde burgers die actief deelnemen aan een technologisch snel veranderende samenleving.    Lees meer
Nieuw Kinderen zijn erg geïnteresseerd in hun omgeving. Ze observeren en stellen alles voortdurend in vraag. Vanuit hun verwondering duiken we tijdens dit traject in de wereld van STEM.                 Lees meer
Nieuw Peilingsonderzoeken, PISA-en TIMMS-onderzoeken en de resultaten van de OVSG-toetsen tonen de noodzaak om het wiskundeonderwijs in de scholen te verbeteren. We gaan op zoek naar wat goed werkt in het wiskundeonderwijs door onderwijskundig onderzoek een plaats te geven en focussen op de praktijkervaring van (ervaren) leerkrachten. Lees meer
Nieuw Dit traject wil leraren(teams) en schoolleiders versterken om het begrijpend lezen in hun klas- en schoolpraktijk duurzaam te verbeteren.  Leesomkadering, vakdidactiek en het stimuleren van een schoolbreed leesbeleid worden onderdeel van het taalbeleid op school Lees meer
Nieuw Worden jullie geconfronteerd met moeilijk gedrag op school? Heb je het gevoel geen vat te hebben op sommige leerlingen? In dit traject maken we je vaardiger in het omgaan met en het begeleiden van leerlingen met moeilijk gedrag. Lees meer
Nieuw Hoe zorg je er als leraar voor dat jouw leerling van bij de start weet wat hij leert, wat hij al kan en wat hij nodig heeft om zijn leerdoel te halen? Wanneer en hoe geef je goede feedback? Hoe betrek je de leerling zelf bij zijn leren? Hoe pak je dit als school aan? Lees meer
Nieuw Leraren worden geconfronteerd met een toenemende diversiteit: verschillen in taal, socio-economische status, cognitieve en fysieke mogelijkheden,… Uit onderzoek en goede praktijken leerden we wat goed werkt bij het lesgeven aan een diverse leerlingengroep en wat dat concreet betekent voor het onderwijsleerproces. Deze inzichten vormen de basis van dit traject.                 Lees meer