Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs Volwassenenonderwijs Buitengewoon basisonderwijs Centra voor leerlingenbegeleiding

Topstart: eerste jaar directeur

Je bent net gestart als directeur in het onderwijs. Je hebt nood aan extra inhoudelijke bagage en contact met andere beginnende directeurs. Dan is Topstart iets voor jou!

Over de opleiding

Deze tweejarige opleiding ondersteunt startende directeurs in het onderwijs. 

Je leert de nodige theoretische kaders, juridische kennis en hoe je dit vertaalt naar de praktijk. Tijdens de sessies wissel je ervaring uit met collega-directeurs en reflecteer je over de inhoud. Tijdens intervisies verdiep je je in een kleine groep in de verschillende thema‘s. 

Het traject bestaat uit een basisaanbod en een modulair aanbod met keuzesessies. De combinatie van beide maakt dat je terecht komt in een vaste groep van leidinggevenden met een vast programma. Daarnaast kan je voor bepaalde inhouden zelf kiezen wanneer jij ze wil volgen. 

Start je dit schooljaar als directeur en volgde je OPSTART nog NIET? Dat is geen probleem! Dankzij onze spoedcursus Quick-start in het begin van het schooljaar en wat zelfstudie ben je voldoende voorbereid om aan te sluiten bij Topstart. 

Deelnemers uit het basisonderwijs kunnen zich inschrijven zowel in groep 1 als in groep 2. Deelnemers uit het secundair onderwijs kunnen alleen inschrijven voor groep 2.

Programma basisaanbod

Introductiedag
Naar een reflectieve schoolcultuur – kwaliteitszorg in de praktijk
Personeels- en professionaliseringsbeleid
Communicatie- en vergadertechnieken
Residentieel seminarie – situationeel leiderschap met focus op coaching, klasbezoeken en zelfzorg
Practicum
In gesprek met AGODI
Prijs basisaanbod
Leden € 980
Niet-leden € 1078

Keuzesessies

* De inhoud voor groep 1 en groep 2 is hetzelfde
** De opleiding behandelt de niet-Brusselse gemeentefinanciën

Sessie Datum Locatie Prijs leden Prijs niet-leden
Quick-start (voor wie Opstart niet volgde) 10/09/2024 van 09.00-16.00, 17/09/2024 van 09.00-16.00 Interactief webinar 280 euro 308 euro
Basisregelgeving voor personeelsbeleid basisonderwijs en buitengewoon basisonderwijs – groep 1 * 17/10/2024 van 09.00-12.00, 07/11/2024 van 09.00-12.00 Interactief webinar 140 euro 154 euro
Basisregelgeving voor personeelsbeleid basisonderwijs en buitengewoon basisonderwijs – groep 2 * 16/01/2025 van 09.00-12.00, 04/02/2025 van 09.00-12.00 Interactief webinar 140 euro 154 euro
Basisonderwijs organiseren en omkaderen 27/02/2025 van 09.00-12.00, 13/03/2025 van 09.00-12.00, 20/03/2025 van 09.00-12.00 Interactief webinar 210 euro 231 euro
Wegwijs in en omgaan met regelgeving basisonderwijs en buitengewoon basisonderwijs 28/01/2025 van 09.00-12.00 Interactief webinar 70 euro 77 euro
Gemeentefinanciën ** 13/05/2025 van 09:00 - 12:00 Interactief webinar 70 euro 77 euro
Veiligheid en preventie 12/05/2025 van 16:00 - 17:30 Interactief webinar 70 euro 77 euro
Basisregelgeving voor personeelsbeleid secundair onderwijs 04/02/2025 van 09:00 - 12:00, 25/02/2025 van 09:00 - 12:00 Interactief webinar 140 euro 154 euro

Voor wie

Startende directies

En wat hierna?

Topstart tweede jaar

Data en locaties

Start op donderdag 26 september 2024 in Brussel

Toon details KIES JE SESSIES
Basisaanbod – groep 1 (BASISONDERWIJS)
Titel Intro­duc­tie­dag Locatie en lesgever Huis Madou
Debbie Rooms
Datum en uren donderdag 26 september 2024
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Resi­den­ti­eel semi­na­rie – situ­a­ti­o­neel lei­der­schap met focus op coa­ching, klas­be­zoe­ken en zelfzorg Locatie en lesgever Hotel Aazaert
Debbie Rooms, Ronny Vanderspikken, Karine Dierickx
Datum en uren maandag 21 oktober 2024 09:00 - dinsdag 22 oktober 2024 15:30 Prijs
Titel Naar een reflec­tie­ve school­cul­tuur – kwa­li­teits­zorg in de praktijk Locatie en lesgever Interactief webinar
Erik Walckiers
Datum en uren dinsdag 19 november 2024
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Per­so­neels- en professionaliseringsbeleid Locatie en lesgever Interactief webinar
Ronny Vanderspikken
Datum en uren dinsdag 14 januari 2025
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Com­mu­ni­ca­tie- en vergadertechnieken Locatie en lesgever Huis Madou
Erik Walckiers
Datum en uren donderdag 13 februari 2025
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Werkbezoek AGODI Locatie en lesgever Hendrik Consciencegebouw Brussel
Datum en uren donderdag 13 maart 2025
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Prac­ti­cum Locatie en lesgever Huis Madou
Erik Walckiers, Hilde Mahieu
Datum en uren vrijdag 25 april 2025
09:00 - 16:00
Prijs
Cursuscode

FNTOP B1 1000

Start op vrijdag 4 oktober 2024 in Brussel

Toon details KIES JE SESSIES
Basisaanbod – groep 2 (BASISONDERWIJS EN SECUNDAIR ONDERWIJS)
Titel Intro­duc­tie­dag Locatie en lesgever Huis Madou
Debbie Rooms
Datum en uren vrijdag 4 oktober 2024
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Resi­den­ti­eel semi­na­rie – situ­a­ti­o­neel lei­der­schap met focus op coa­ching, klas­be­zoe­ken en zelfzorg Locatie en lesgever Hotel Aazaert
Debbie Rooms, Ronny Vanderspikken, Pascal De Rop, Karine Dierickx
Datum en uren maandag 21 oktober 2024 09:00 - dinsdag 22 oktober 2024 15:30 Prijs
Titel Naar een reflec­tie­ve school­cul­tuur – kwa­li­teits­zorg in de praktijk Locatie en lesgever Interactief webinar
Erik Walckiers
Datum en uren dinsdag 10 december 2024
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Per­so­neels- en professionaliseringsbeleid Locatie en lesgever Interactief webinar
Ronny Vanderspikken
Datum en uren maandag 20 januari 2025
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Com­mu­ni­ca­tie- en vergadertechnieken Locatie en lesgever Huis Madou
Erik Walckiers
Datum en uren donderdag 20 februari 2025
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Werkbezoek AGODI Basisonderwijs Locatie en lesgever Hendrik Consciencegebouw Brussel
Datum en uren donderdag 20 maart 2025
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Werkbezoek AGODI Secundair onderwijs Locatie en lesgever Hendrik Consciencegebouw Brussel
Datum en uren dinsdag 22 april 2025
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Prac­ti­cum Locatie en lesgever Huis Madou
Erik Walckiers, Hilde Mahieu
Datum en uren donderdag 8 mei 2025
09:00 - 16:00
Prijs
Cursuscode

FNTOP B1 1000A

Praktisch

- Basisaanbod: combinatie van webinars en live sessies.
- Keuzesessies: je kiest welke sessie je wil volgen.

Huis Madou
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel
Routebeschrijving
Data en locaties

Heb je een vraag?

Paulina Prieto
02 506 50 99

Verdiep je verder