Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Thematraject BaO

Via dit traject word je als leraar, lerarenteam en schoolleider versterkt om het leesonderwijs in jouw klas- en schoolpraktijk duurzaam te verbeteren. In het tweede jaar van deze vorming worden leesomkadering en vakdidactiek verder verankerd en ondersteund op de werkvloer. Het doelgericht werken aan opbrengsten en het stimuleren van een schoolbreed leesbeleid worden onderdeel van het taalbeleid op school. Lees meer
Je wordt als leraar, lerarenteam en schoolleider versterkt om het leesonderwijs in jouw klas- en schoolpraktijk duurzaam te verbeteren. Leesomkadering, vakdidactiek en het stimuleren van een schoolbreed leesbeleid worden onderdeel van het taalbeleid op school. Om een duurzaam effect te bereiken, loopt deze vorming over twee schooljaren. Lees meer