25/03/2021

Als school samenwerken met externen

Scholen werken samen met heel wat externe organisaties. Zijn ze betrouwbaar? Welke criteria hanteer je om een keuze te maken en waar moet je rekening mee houden? 

Regelmatig wordt de pedagogische begeleidingsdienst geconfronteerd met vragen vanuit scholen over de samenwerking met externen. De vragen hebben onder meer betrekking op de betrouwbaarheid van de organisaties, commercialisering en heel algemeen, het kader waarbinnen een schoolteam met die organisaties aan de slag kan gaan. Zonder afbreuk te willen doen aan de bevoegdheden van de scholen om zelf te bepalen met wie zij wensen samen te werken om eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken, worden hieronder een aantal algemene tips gegeven die scholen kunnen gebruiken in de samenwerking met externen.

Lees de brochure met handvatten en tips.

Verdiep je verder