07/04/2021

Leidinggeven in onderwijs

OVSG ontwikkelde een Referentiekader voor leidinggeven in scholen, centra en academies van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

Dat is gebaseerd op jarenlange ervaring in de werving, begeleiding en vorming van directeurs en op wetenschappelijk onderzoek. Het verwoordt de visie van OVSG op schoolleiderschap. Daarbij gaat het niet alleen om het ambt van directeur, maar ook om andere rollen en posities van schoolleiderschap. 

Daarnaast is er het Kaderprofiel schoolleiderschap dat besturen en scholen kunnen gebruiken als ze leidinggevenden werven, vormen, coachen en evalueren. Dit kaderprofiel ondersteunt de gebruikers om aangepast aan hun eigen context en hun eigen doelstellingen, te reflecteren en te debatteren over schoolleiderschap.

Verdiep je verder