Over de opleiding 

In de voor­mid­dag neemt Karen Wou­ters (Wor­ki­tects) je mee in de boei­en­de the­o­rie van gedeeld lei­der­schap

In de namid­dag lin­ken we de the­o­rie aan de rand­voor­waar­de voor gedeeld lei­der­schap: col­lec­tief leren. We gebrui­ken hier­voor het kader van de 8 prin­ci­pes van leren­de netwerken. 

Waar zit col­lec­tief leren nu al in je orga­ni­sa­tie? Onder wel­ke omstan­dig­he­den is col­lec­tief leren een meerwaarde?

Voor wie

Lei­ding­ge­ven­de
Erva­ren directies

Pro­gram­ma

Tij­dens deze vor­ming leer je: 

  • De prin­ci­pes en bestaans­re­den ken­nen van gedeeld leiderschap; 
  • De meer­waar­de van gedeeld lei­der­schap vorm­ge­ven aan de hand van eigen voor­beel­den (casus-gestuurd) en voor­beel­den van de groep; 
  • Over jouw lei­der­schaps­stijl en dus ook over jezelf; 
  • Inzicht krij­gen in de the­o­rie van col­lec­tief leren en leren­de netwerken. 
  • De prin­ci­pes toe­pas­sen op jouw school en je eigen wer­king in kaart brengen. 

Data en locaties Inschrijven en betalen

Sessies
Titel Gedeeld lei­der­schap Locatie en lesgever Huis Madou
Karen Wouters
Datum en uren vrijdag 21 april 2023
09:00 - 12:00
Titel Locatie en lesgever Huis Madou
Yves Molenaers, Ronny Vanderspikken
Datum en uren vrijdag 21 april 2023
13:00 - 16:00
Tarieven voor het hele traject
Type Leden Tarief 195 euro
Type Niet-leden Tarief 214,50 euro
Cursuscode

FNEXP Z3 1000

SCHRIJF JE IN

Praktisch

Volledige dag in Huis Madou

Huis Madou
Bisschofsheimlaan 1-8
1000 Brussel
Routebeschrijving
Data en locaties

Heb je een vraag?

Pau­li­na Prieto
02 506 50 99

Ook interessant voor jou

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina