Kleu­ter­on­der­wijs

Top­rou­te: inzich­ten in het kleuteronderwijs

Krijg meer inzicht in de eigen­heid van het kleu­ter­on­der­wijs en wat jij kan bete­ke­nen als directeur.

Deze activiteit is afgelopen.

Over de opleiding 

Tij­dens deze ses­sie zoo­men we in op de wer­king van de kleu­ter­school. Je wis­selt erva­rin­gen uit met collega’s en je krijgt reflec­tie­vra­gen en kijk­wij­zers mee die je kan gebrui­ken in je kleuterteam.

Voor wie

Erva­ren directies

Pro­gram­ma

Tij­dens deze vor­ming leer je:

  • The­ma­ti­se­rend werken;
  • Aan­bod van en in de hoeken;
  • Het belang van spel en de mee­spe­len­de leerkracht;
  • Obser­ve­ren en evalueren ;
  • De plaats van woordenschatonderwijs;
  • De Instap­klas;
  • Het over­stap­mo­ment 3de kleu­ter­klas- 1ste leerjaar.

Praktisch

Interactief webinar

Heb je een vraag?

Pau­li­na Prieto
02 506 50 99

Ook interessant voor jou

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina