Nieuw Kleu­ter­on­der­wijs Lager onder­wijs

Sterk in je schoe­nen als beleidsondersteuner

Je volg­de de vor­ming sterk van start als beleids­on­der­steu­ner’ al.

Je ver­diept je ver­der in jouw rol als beleids­on­der­steu­ner. Samen met collega’s kop­pel je de han­di­ge kaders aan eigen praktijkvoorbeelden. 

Over de opleiding

Coa­chen, gedeeld lei­der­schap, pro­fes­si­o­ne­le leer­ge­meen­schap­pen en leren omgaan met weerstand. 

Je krijgt hier­over de nodi­ge the­o­re­ti­sche ach­ter­grond en past die samen met ande­re beleids­on­der­steu­ners toe op eigen prak­tij­voor­beel­den. Je krijgt prak­ti­sche hand­va­ten om er bin­nen je school doel­ge­richt aan te wer­ken. Je zet daar­bij altijd jouw bril van beleids­on­der­steu­ner op. 

Tij­dens het prac­ti­cum licht je aan je collega’s toe op wel­ke manier jij met één van de inhou­den van dit tra­ject in jouw school aan de slag bent gegaan. Je krijgt feed­back op je eigen aan­pak en steekt heel wat op van de ande­re praktijkvoorbeelden. 

Voor wie

Beleids­on­der­steu­ners in het basisonderwijs 

Pro­gram­ma

In deze vor­ming leer je:

  • actief coa­chen
  • gedeeld lei­der­schap - pro­fes­si­o­ne­le leergemeenschap
  • omgaan met weerstand
  • prac­ti­cum

Data en locaties Inschrijven en betalen

Start op vrijdag 20 oktober 2023

Sessies
Titel Actief coa­chen Locatie en lesgever Huis Madou
Mieke Wijnen
Datum en uren vrijdag 20 oktober 2023
09:00 - 16:00
Titel Gedeeld lei­der­schap - pro­fes­si­o­ne­le leergemeenschap Locatie en lesgever Huis Madou
Erik Walckiers
Datum en uren maandag 20 november 2023
09:00 - 16:00
Titel Omgaan met weer­stand (deel 1) Locatie en lesgever Interactief webinar
Hilde Mahieu
Datum en uren dinsdag 28 november 2023
09:00 - 12:00
Titel Omgaan met weer­stand (deel 2) Locatie en lesgever Interactief webinar
Hilde Mahieu
Datum en uren dinsdag 5 december 2023
09:00 - 12:00
Titel Prac­ti­cum Locatie en lesgever Huis Madou
Datum en uren vrijdag 26 april 2024
09:00 - 16:00
Tarieven voor het hele traject
Type Leden Tarief € 450
Type Niet-leden Tarief € 495
Type Tarief
Cursuscode

FNJBO A1 1000

Start op maandag 15 januari 2024

Sessies
Titel Actief coa­chen Locatie en lesgever Huis Madou
Mieke Wijnen
Datum en uren maandag 15 januari 2024
09:00 - 16:00
Titel Gedeeld lei­der­schap - pro­fes­si­o­ne­le leergemeenschap Locatie en lesgever Huis Madou
Erik Walckiers
Datum en uren maandag 26 februari 2024
09:00 - 16:00
Titel Omgaan met weer­stand (deel 1) Locatie en lesgever Interactief webinar
Hilde Mahieu
Datum en uren vrijdag 15 maart 2024
09:00 - 12:00
Titel Omgaan met weer­stand (deel 2) Locatie en lesgever Interactief webinar
Hilde Mahieu
Datum en uren vrijdag 22 maart 2024
09:00 - 12:00
Titel Prac­ti­cum Locatie en lesgever Huis Madou
Datum en uren vrijdag 14 juni 2024
09:00 - 16:00
Tarieven voor het hele traject
Type Leden Tarief € 450
Type Niet-leden Tarief € 495
Type Tarief
Cursuscode

FNJBO A2 1000

Praktisch

3 modules: Huis Madou Brussel
1 module: webinar

Data en locaties

Heb je een vraag?

Jami­la Armard
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina