Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs Deeltijds kunstonderwijs

Rondom rOK - Referentiekader Onderwijskwaliteit

Via een interactief spel maak je kennis met het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (rOK) en verdiep jij je in de wijze waarop je de kwaliteit in je school kan verbeteren.

Over de opleiding

Het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (rOK) stimuleert scholen, centra en academies om werk te maken van onderwijskwaliteit en een degelijk effectief beleid te voeren. 
De gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid is een cruciaal element om tot schoolontwikkeling te komen.

rOK spel
Een team van leraren die rond de tafel zitten tijdens de rOK-sessie en het rOK-spel aan het spelen zijn, in het bijzijn van de lesgever die uitleg geeft

Voor wie

Schoolteams die werk willen maken van kwaliteitsontwikkeling vanuit het referentiekader voor Onderwijskwaliteit (rOK), want bouwen aan onderwijskwaliteit is het werk van een volledig team.

Programma

Via een interactief spel maakt jouw team kennis met de opbouw van het rOK. Samen met het team zetten we de eerste stappen om vanuit een fictieve school de onderwijskwaliteit te verkennen.
Dit handige spel blijft ook in jouw school, zodat je het later opnieuw kan spelen. Want kwaliteitsverbetering is een continu proces. 

Tijdens deze vorming ontdek je wat de kwaliteitsbeelden en verwachtingen zijn in het rOK: op welke manier onderzoek je best systematisch jouw eigen onderwijskwaliteit? 

In deze vorming verruim je jouw blik en sta je kritisch tegenover je onderwijspraktijk. 

Je kan je verder verdiepen d.m.v. begeleiding bij de verdere implementatie van het rOK, door het toe te passen en/​of door een zelfevaluatie uit te voeren in je school over een specifieke deelrubriek uit het rOK. 

Prijsinformatie

De gefactureerde prijs is de prijs berekend op basis van het aantal effectieve deelnemers tijdens de sessie en kan verschillen van de prijs bij aanvraag. De deelnemersregistratie gebeurt door middel van het scannen van een QR-code door de aanwezige deelnemers en wordt gecontroleerd door de lesgever.

Prijs voor leden Prijs voor niet-leden Sessietijd Cursuscode
Team tot en met 20 deelnemers 645 euro 709,5 euro 3 uur NROK B1
Vanaf de 21ste deelnemer 30 euro per extra deelnemer 33 euro per extra deelnemer 3 uur NROK B1
Prijs extra rOK-spel bij meer dan 25 deelnemers
70 euro

Inschrijven

Vanaf eind april zijn er verschillende plandagen waarop de aanvragen verdeeld worden onder de lesgevers. Zij nemen daarna zo snel mogelijk contact op om jouw aanvraag verder te bespreken en de datum definitief vast te leggen. De laatste plandag is op vrijdag 7 juni 2024.

Vraag je teamvorming nu aan voor 2024-2025!

Praktisch

Teamvorming
Bij jou op school tijdens een pedagogische studiedag

Heb je een vraag?

Greet Guldemont
02 506 50 99

Verdiep je verder