Enkel voor leden Centra voor leerlingenbegeleiding Gratis

Netwerk preventieve gezondheidszorg (PGZ)

In dit netwerk kan je de knelpunten in de implementatie van de PGZ-werking voorleggen aan de collega’s van de andere CLB’s om samen te zoeken naar mogelijke oplossingen.

Deze activiteit is afgelopen.

Over het netwerk

Voor de implementatie van de PGZ-werking zijn er standaarden die over heel Vlaanderen worden gebruikt. Deze standaarden bieden houvast om kwalitatief te kunnen werken maar de context van het werkingsgebied bepaalt dat je voor diverse uitdagingen staat waarvoor creatieve oplossingen nodig zijn. Tijdens dit netwerk delen de CLB-medewerkers de uitdagingen waarvoor ze staan en inspireren ze elkaar om oplossingen te vinden.

Voor wie

CLB-medewerkers met een medische achtergrond (verpleegkundigen, artsen…)

Programma

Het programma wordt enerzijds bepaald door de input van de deelnemers uit de centra en anderzijds door input vanuit de netoverstijgende PGZ-werkgroepen waar het POC aan deelneemt.

Praktisch

Inschrijven kan enkel voor de 3 data samen

Heb je een vraag?

Karolien Elsen
0468 31 85 78
Karolien Elsen

Verdiep je verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina