Lager onderwijs Secundair onderwijs Deeltijds kunstonderwijs

Moeilijk gedrag bij leerlingen: brede basiszorg

Leerlingen kunnen het leerkrachten soms echt moeilijk maken. Doen ze moeilijk of hebben ze het moeilijk? 

Je leert sterk inzetten op de brede basiszorg om zoveel mogelijk gedragsproblemen op school te voorkomen. De focus ligt op preventie. 

Over de opleiding

Gedrag en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

In deze sessie vertrekken we vanuit de brede basiszorg en leer je hoe je in deze fase preventief kan werken aan gedragsproblemen.

Voor wie

Schoolteams

Programma

De focus ligt op het voorkomen van gedragsproblemen door bewust in te zetten op de brede basiszorg. 

Je ontdekt het belang van een goede groepsdynamiek en hoe je hierop inzet, ook na de eerste week van het schooljaar. 

Je leert duidelijke en heldere afspraken formuleren en zichtbaar maken. Je krijgt ook inzicht in hoe het schoolteam denkt over de bestaande regels en afspraken. 

Het sociaal-emotioneel leren van kinderen leer je beter kennen. Zo kan je problematisch gedrag sneller herkennen en ombuigen.

Je ontdekt hoe je met jouw eigen leerkrachtenstijl een invloed kan hebben op kinderen, om probleemgedrag te voorkomen. 

Tijdens deze vorming leer je:

  • De fases van groepsvorming kennen; 
  • Hoe je invloed uitoefent op een groep tijdens de verschillende fases van groepsvorming;
  • Het belang van duidelijke en concrete regels en afspraken kennen;
  • Hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen evolueert en je dat kan ondersteunen;
  • Hoe je als leerkracht invloed uitoefent en zo een verschil maakt bij de kinderen.

Volstaat de brede basiszorg niet om het probleemgedrag van sommige leerlingen op te lossen? In de sessie Moeilijk gedrag bij leerlingen: verhoogde zorg’ krijg je tools aangereikt om in te zetten bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Om de aangereikte kaders nog meer te verankeren, raden we een gedragscoach aan. Een leraar die collega’s kan versterken en ondersteunen in omgaan met moeilijk gedrag.

Prijsinformatie

De gefactureerde prijs is de prijs berekend op basis van het aantal effectieve deelnemers tijdens de sessie en kan verschillen van de prijs bij aanvraag. De deelnemersregistratie gebeurt door middel van het scannen van een QR-code door de aanwezige deelnemers en wordt gecontroleerd door de lesgever.

Prijs voor leden Prijs voor niet-leden Sessietijd Cursuscode
Team tot en met 20 deelnemers 645 euro 709,5 euro 3 uur NGED B1
Vanaf de 21ste deelnemer 30 euro per extra deelnemer 33 euro per extra deelnemer 3 uur NGED B1

Inschrijven

Vanaf eind april zijn er verschillende plandagen waarop de aanvragen verdeeld worden onder de lesgevers. Zij nemen daarna zo snel mogelijk contact op om jouw aanvraag verder te bespreken en de datum definitief vast te leggen. De laatste plandag is op vrijdag 7 juni 2024.

Vraag je teamvorming nu aan voor 2024-2025!

Praktisch

Teamvorming
Bij jou op school tijdens een pedagogische studiedag

Heb je een vraag?

Greet Guldemont
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina