Nieuw Lager onderwijs Secundair onderwijs Deeltijds kunstonderwijs

Moeilijk gedrag bij leerlingen: brede basiszorg

Leerlingen kunnen het leerkrachten soms echt moeilijk maken. Doen ze moeilijk of hebben ze het moeilijk? 

Je leert sterk inzetten op de brede basiszorg om zoveel mogelijk gedragsproblemen op school te voorkomen. De focus ligt op preventie. 

Over de opleiding

Gedrag en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

In deze sessie vertrekken we vanuit de brede basiszorg en leer je hoe je in deze fase preventief kan werken aan gedragsproblemen.

Voor wie

Schoolteams

Programma

De focus ligt op het voorkomen van gedragsproblemen door bewust in te zetten op de brede basiszorg. 

Je ontdekt het belang van een goede groepsdynamiek en hoe je hierop inzet, ook na de eerste week van het schooljaar. 

Je leert duidelijke en heldere afspraken formuleren en zichtbaar maken. Je krijgt ook inzicht in hoe het schoolteam denkt over de bestaande regels en afspraken. 

Het sociaal-emotioneel leren van kinderen leer je beter kennen. Zo kan je problematisch gedrag sneller herkennen en ombuigen.

Je ontdekt hoe je met jouw eigen leerkrachtenstijl een invloed kan hebben op kinderen, om probleemgedrag te voorkomen. 

Tijdens deze vorming leer je:

  • De fases van groepsvorming kennen; 
  • Hoe je invloed uitoefent op een groep tijdens de verschillende fases van groepsvorming;
  • Het belang van duidelijke en concrete regels en afspraken kennen;
  • Hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen evolueert en je dat kan ondersteunen;
  • Hoe je als leerkracht invloed uitoefent en zo een verschil maakt bij de kinderen.

Volstaat de brede basiszorg niet om het probleemgedrag van sommige leerlingen op te lossen? In de sessie Moeilijk gedrag bij leerlingen: verhoogde zorg’ krijg je tools aangereikt om in te zetten bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Om de aangereikte kaders nog meer te verankeren, raden we een gedragscoach aan. Een leraar die collega’s kan versterken en ondersteunen in omgaan met moeilijk gedrag.

Prijsinformatie

Prijs voor leden Prijs voor niet-leden Sessietijd Cursuscode
645 euro 709,5 euro 3 uur NGED A1

Deze vorming is volgeboekt tot eind april 24. In mei zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Na je inschrijving nemen we met jou contact om te bekijken wat mogelijk is.

Vraag je teamsessie aan voor 2023-2024

Praktisch

Teamvorming
Bij jou op school tijdens een pedagogische studiedag

Heb je een vraag?

Greet Guldemont
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina