Kleuteronderwijs

Moeilijk gedrag bij kleuters: brede basiszorg

Hoe ga je om met de vulkaan, de brokkenmaker en de bijtende tijger? Probleemgedrag bij kleuters kan je voorkomen met een preventieve aanpak op school en in de klas.

In deze sessie reflecteer je over jouw klas- en schoolpraktijk en krijg je tips om het aanbod in de brede basiszorg te versterken.

Over de opleiding

De focus ligt op de elementen die belangrijk zijn om probleemgedrag te voorkomen. 

Daarom verdiep jij je tijdens deze vorming in het belang van een goede groepsdynamiek, ontdek je het belang van duidelijke, heldere afspraken en hoe je die best formuleert.
Daarnaast verwerf je inzicht in het sociaal-emotioneel leren van kinderen zodat je problematisch gedrag gemakkelijker kan herkennen.

Voor wie

Schoolteams, in het bijzonder het kleuterteam

Programma

Tijdens deze vorming leer je:

  • de verschillende fases van groepsvorming kennen; 
  • invloed uitoefenen op een groep tijdens die fases van groepsvorming;
  • inzetten op sociaal-emotioneel leren;
  • inzetten op regels en afspraken.
Dit nam ik mee uit deze vorming: we hebben als team nog een weg af te leggen i.v.m. afspraken en structuur. Sociaal-emotioneel leren heeft me een sterk inzicht gegeven om verder te gaan!
Kathleen, Kleuterteam 4-5 jarigen

Je zet als school al enorm in op de brede basiszorg, maar je voelt dat je nood hebt aan extra tools?

Om de aangereikte kaders nog meer te verankeren, raden we een gedragscoach aan. Een leraar die collega’s kan versterken en ondersteunen in omgaan met moeilijk gedrag.

Prijsinformatie

De gefactureerde prijs is de prijs berekend op basis van het aantal effectieve deelnemers tijdens de sessie en kan verschillen van de prijs bij aanvraag. De deelnemersregistratie gebeurt door middel van het scannen van een QR-code door de aanwezige deelnemers en wordt gecontroleerd door de lesgever.

Prijs voor leden Prijs voor niet-leden Sessietijd Cursuscode
Team tot en met 20 deelnemers 645 euro 709,5 euro 3 uur BGED B1
Vanaf de 21ste deelnemer 30 euro per extra deelnemer 33 euro per extra deelnemer 3 uur BGED B1

Inschrijven

Vanaf eind april zijn er verschillende plandagen waarop de aanvragen verdeeld worden onder de lesgevers. Zij nemen daarna zo snel mogelijk contact op om jouw aanvraag verder te bespreken en de datum definitief vast te leggen. De laatste plandag is op vrijdag 7 juni 2024.

Vraag je teamvorming nu aan voor 2024-2025!

Praktisch

Teamvorming
Bij jou op school tijdens een pedagogische studiedag

Heb je een vraag?

Greet Guldemont
02 506 50 99

Verdiep je verder