Lager onder­wijs

Effec­tie­ve feed­back geven, hoe doe je dat?

Effec­tie­ve feed­back geven, is een essen­ti­eel onder­deel van eva­lu­e­ren in het onder­wijs. Het ver­sterkt het groei­pro­ces bij het leren en is daar­om van groot belang. Je leert jouw feed­back gericht gebrui­ken om zo het den­ken en het leren van je leer­lin­gen te stimuleren.

Over de opleiding

Effec­tie­ve feed­back geven, is een essen­ti­eel onder­deel van eva­lu­e­ren in het onder­wijs. Het ver­sterkt het groei­pro­ces bij het leren en is daar­om van groot belang.

Voor wie

Lera­ren, zorgcoördinatoren

Pro­gram­ma

Tij­dens deze vor­ming leer je:

  • Je eigen feed­back ana­ly­se­ren, beoor­de­len en optimaliseren;
  • Hel­de­re kwa­li­teits­ver­wach­tin­gen stellen;
  • Waar het om draait bij feedback;
  • Feed­back for­mu­le­ren die doet leren;
  • Inzicht krij­gen in het belang van een goe­de feedbackcultuur.

Data en locaties Inschrijven en betalen

Sessies
Titel Locatie en lesgever Interactief webinar
Mieke Wijnen
Datum en uren donderdag 30 maart 2023
09:00 - 10:30
Tarieven voor het hele traject
Type Leden Tarief €65
Type Niet-leden Tarief €71,5
Cursuscode

BFDB Z1 ONLINE-B

SCHRIJF JE IN

Praktisch

Interactieve webinar

Data en locaties

Heb je een vraag?

Viv Del­hez
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina