Kleu­ter­on­der­wijs Lager onder­wijs Secun­dair onderwijs Deel­tijds kunstonderwijs

Digi­coach (basis)

Je hebt inte­res­se in digi­ta­le tools en didac­tiek en je wil jouw team op een coa­chen­de manier onder­steu­nen in hun digi­ta­le professionalisering?

Over de opleiding

Je deelt de ken­nis en inzich­ten die je in deze vor­ming mee­krijgt en neemt je collega’s mee op sleep­touw! Zo help je jouw collega’s sterk wor­den in hun digi­ta­le vaar­dig­he­den.

Voor wie

Je bent een enthou­si­as­te en digi­vaar­di­ge leraar. Je coacht en onder­steunt col­le­ga’s tot op de klas­vloer bij de doel­ge­rich­te en effec­tie­ve inte­gra­tie van ICT in de klas.

Deze oplei­ding richt zich niet tot de ICT-coördinator.

De ICT-coör­di­na­tor neemt het tech­ni­sche aspect voor zijn reke­ning en ik hou me bezig met het coa­chen en enthou­si­as­me­ren van mijn collega’s.

Pro­gram­ma

Dit tra­ject bestaat uit deze twee sessies:

Ses­sie 1:

  • Focus op coa­ching en jouw rol als digicoach.

Ses­sie 2:

  • Focus op je ICT-bekwaam­heid en onder­steu­ning van de digi­ta­le gelet­terd­heid van je collega’s;
  • Terug­kop­pe­ling over de geleer­de coa­chings­vaar­dig­he­den.

Tij­dens deze vor­ming leer je:

  • Wat coa­chen is;
  • Coa­chings­vaar­dig­he­den om je collega’s te kun­nen onder­steu­nen en ver­ster­ken in hun digi­ta­le vaardigheden;
  • Hoe je ICT-bekwaam­heid in beeld brengt en versterkt;
  • Kri­tisch kij­ken naar digi­ta­le tools.

Je kan je ver­der ver­die­pen met het tra­ject Digi­coach (ver­die­ping)

Dit func­tie­tra­ject maakt deel uit van het the­ma­tra­ject Doel­ge­rich­te digi­ta­le didac­tiek (jaar 1)

Voor ICT-coör­di­na­to­ren heb­ben we een spe­ci­fiek functietraject

Data en locaties Inschrijven en betalen

Sessies
Titel Ses­sie 1 Locatie en lesgever Huis Madou
Mieke Wijnen
Datum en uren maandag 5 februari 2024
09:00 - 12:00
Titel Ses­sie 2 Locatie en lesgever Huis Madou
Toke Wagelmans
Datum en uren donderdag 29 februari 2024
09:00 - 12:00
Tarieven voor het hele traject
Type Leden Tarief 130 euro
Type Niet-leden Tarief 143 euro
Cursuscode

FNDIG A1 1000

SCHRIJF JE IN

Praktisch

Functietraject
2 sessies in Huis Madou
Voor alle onderwijsniveaus samen

Huis Madou
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel
Routebeschrijving
Data en locaties

Heb je een vraag?

Greet Gul­de­mont
02 506 50 99

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina