Bou­wen aan taal­in­te­gra­tie in de kleu­ter­klas: met Hele­na Taelman

In deze key­no­te door Hele­na Tael­man ver­ken­nen we samen met haar de zes bouw­ste­nen van een effec­tief taal­tra­ject in het kleuteronderwijs.

Over de opleiding

Hele­na Tael­man is docent taal­di­dac­tiek bij Odi­see en onder­wijst toe­kom­sti­ge kleu­ter­on­der­wij­zers over taal­di­dac­tiek en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den bij kleuters.

In deze key­no­te ver­ken je, samen met haar, de zes bouw­ste­nen van een effec­tief taal­tra­ject in het kleuteronderwijs.

We focus­sen daar­bij voor­al op de mon­de­lin­ge taalontwikkeling. 

Je ont­dekt hoe je de nieu­we prak­tij­ken invoert in jouw kleu­ter­klas en laat je daar­bij uit­da­gen door inspi­re­ren­de voorbeelden.

Voor wie

Lera­ren kleuteronderwijs

Data en locaties Inschrijven en betalen

Sessies
Titel Bou­wen aan taal­in­te­gra­tie in de kleuterklas Locatie en lesgever Interactief webinar
Helena Taelman
Datum en uren dinsdag 18 april 2023
13:30 - 15:00
Tarieven voor het hele traject
Type Leden Tarief €65
Type Niet-leden Tarief €71,5
Cursuscode

BTAA Z1 ONLINE

SCHRIJF JE IN

Praktisch

Interactieve webinar

Data en locaties

Heb je een vraag?

Viv Del­hez
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina