Onberispelijk gedrag als voorwaarde voor tijdelijke aanstelling en vaste benoeming

Wanneer kan men spreken van onberispelijk gedrag? Moet het uittreksel uit het strafregister volledig blanco zijn? Want als er melding wordt gemaakt van een verkeersboete voor overdreven snelheid? Wat zijn de gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling?

Tijdelijke aanstelling of vaste benoeming 

Het decreet Rechtspositie stelt dat een personeelslid op het ogenblik van tijdelijke aanstelling, evenals op het ogenblik van vaste benoeming van onberispelijk gedrag moet zijn. Dat onberispelijk gedrag wordt bewezen aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één maand van tevoren is afgeleverd.

Deze bepaling is dus een belangrijke voorwaarde die een schoolbestuur op het ogenblik van aanwerving van een personeelslid moet respecteren. Ook wanneer het personeelslid het recht heeft verworven op een aanstelling van doorlopende duur en dit recht wenst in te roepen. (cfr. Commissievergadering 6 december 2007).

Onderscheid tussen onberispelijk gedrag en genieten van politieke en burgerlijke rechten

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen van onberispelijk gedrag zijn” enerzijds en politieke en burgerlijke rechten genieten” anderzijds. Het eerste betreft enkel een aanstellingsvoorwaarde, geen subsidiëringsvoorwaarde. Het schoolbestuur mag hierover bijgevolg zelf oordelen.

Politieke en burgerlijke rechten genieten daarentegen is wel een subsidiëringsvoorwaarde. Concreet betekent dit dat het Ministerie van Onderwijs een personeelslid niet zal betalen, wanneer het personeelslid niet over zijn burgerlijke en politieke rechten beschikt.

Ontslag na een tuchtprocedure

Na ontslag via een tuchtprocedure kan dit personeelslid de gepresteerde diensten vóór het ontslag niet meer in aanmerking laten komen om het recht op TADD op te eisen (met andere woorden, hij verliest op dat moment zijn TADD-statuut).

Als dit personeelslid zélf ontslag neemt, behoudt hij nog gedurende vijf schooljaren het voorrangsrecht van TADD’er en kan hij die voorrang doen laten gelden.

De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 9 maart 2023.

Zit je nog met vragen?

We helpen je graag verder. Contacteer de juridische dienst voor jouw onderwijsniveau.

Contacteer onze juridische dienst