Externe jurering, coaching en evaluatie

Moet je als bestuur een nieuwe directie selecteren? OVSG ondersteunt je bij de selectie, de coaching en de evaluatie vooraleer het tot een benoeming komt. Ook om te ondersteunen bij de coaching van een directeur of teamlid kan je bij ons terecht. 

Header onderwijskwaliteit

Efficiënt en doelgericht leidinggeven in de onderwijsinstelling is erg belangrijk – de directeur staat in voor een optimale werking met het oog op het behalen van doelstellingen volgens het pedagogisch project, de leerplannen en het schoolwerkplan eigen aan de school of academie.

Externe jurering

OVSG ondersteunt schoolbesturen bij de selectie van een directeur, zowel bij een vacant verklaarde betrekking als bij een niet-vacant verklaarde betrekking. 

Hoe verloopt het proces?

 1. Voorbereidende vergadering – selectieprocedure doornemen en jurytaken verdelen.
 2. Schriftelijk gedeelte – volgens taakverdeling van de jury.
 3. Verbetering en deliberatie – schriftelijke onderdelen quoteren, gevolgd door deliberatie.
 4. Mondeling gedeelte – mondelinge onderdelen afnemen en quoteren.
 5. Einddeliberatie en advies – advies formuleren voor proces-verbaal en eindverslag.

De tijdsinvestering is afhankelijk van het aantal kandidaten.

Contacteer ons voor meer info

Externe beoordeling

Een nieuwe directeur heeft nood aan een degelijke professionele opleiding, ondersteuning en coaching met inbreng van de pedagogische begeleiding. Het volgen van het tweejarige functietraject leidinggeven in onderwijs bij OVSG biedt hier een grote meerwaarde.

OVSG kan het schoolbestuur ondersteunen bij de beoordeling van de directeur tijdens de proefperiode met het oog op vaste benoeming. De beoordeling door de externe beoordelaar gebeurt op basis van de onderwijskundige aspecten die opgenomen zijn in het beleidsplan.

Schooljaar 1

 1. Intake met schoolbestuur – overleg met de algemeen directeur of de verantwoordelijke van de onderwijsdienst.
 2. Kennismaking met de directeur en de externe beoordelaar.
 3. Voortganggesprek – voorstelling van het beleidsplan door de directeur aan de externe beoordelaar en rondgang in de school.
 4. Tussentijdse evaluatie – de directeur licht een stand van zaken over de uitvoering van het beleidsplan toe aan de externe beoordelaar.
 5. Tussentijds beoordelingsrapport – de externe beoordelaar maakt een tussentijds beoordelingsrapport op basis van de door de directeur voorgestelde tussentijdse evaluatie (onderwijskundige aspecten opgenomen in het beleidsplan).
 6. Toelichting van het verslag – als het schoolbestuur toelichting bij het tussentijds beoordelingsrapport wil, dan kan de interne beoordelaar hiervoor contact opnemen met de externe beoordelaar.

Schooljaar 2

 1. Eindrapport – de externe beoordelaar maakt een beoordelingsrapport op basis van de door de directeur voorgestelde eindevaluatie (focus op onderwijskundige aspecten opgenomen in het beleidsplan).
 2. Toelichting van het verslag – als het schoolbestuur toelichting bij het finale beoordelingsrapport wil, dan kan de interne beoordelaar hiervoor contact opnemen met de externe beoordelaar.
 3. Bespreking van de beoordelingsrapporten – de externe coach ondersteunt de gecoachte tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de nabespreking.
Contacteer ons voor meer info

Externe coaching

Het schoolbestuur of de directie kan een beroep doen op OVSG voor ondersteuning bij de coaching van een individueel teamlid of een directeur om tekorten of persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen aan te pakken. Dit kan nodig zijn naar aanleiding van een formeel functioneringsgesprek of naar aanleiding van een specifieke ondersteuningsvraag voor het persoonlijke functioneren.

Hoe verloopt het proces?

 • Intake met schoolbestuur – de vormingscoördinator van OVSG organiseert samen met het anker van de school een intakegesprek met het schoolbestuur of de directie om de ondersteuningsvraag te finetunen en te komen tot concrete coachingsdoelen.
 • Externe coaching – de externe coach bespreekt het coachingsvoorstel met de gecoachte en personaliseert samen de doelen en inhoud. De coaching start.
 • Nabespreking – de externe coach ondersteunt de gecoachte tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de nabespreking.
Contacteer ons voor meer info

Heb je een vraag?

Paulina Prieto
02 506 50 99