Over­zicht gekleur­de middelen

Sinds school­jaar 2021-2022 is het deel van de wer­kings­mid­de­len, geba­seerd op leer­lin­gen­ken­mer­ken, gekleurd. Scho­len moe­ten die mid­de­len ver­plicht aan­wen­den in het kader van het gelij­ke-onder­wijs­kan­sen­be­leid van de school.

Overzicht gekleurde middelen

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina