Overzicht gekleurde middelen

Sinds schooljaar 2021-2022 is het deel van de werkingsmiddelen, gebaseerd op leerlingenkenmerken, gekleurd. Scholen moeten die middelen verplicht aanwenden in het kader van het gelijke-onderwijskansenbeleid van de school.

Overzicht gekleurde middelen

Verdiep je verder