Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Lezen

De komende schooljaren staat Lezen in de kijker dankzij twee door de overheid gesubsidieerde projecten voor het basisonderwijs.

Prioritaire nascholing Leerkracht-Leeskracht

Nascholingsproject van september 2020 tot juni 2022 in samenwerking met Dr. A.A.M. Houtveen, verantwoordelijk voor de wetenschappelijke onderbouwing van het LIST- en DENK!-programma.
Gratis, dankzij subsidie van de Vlaamse regering

De LEERKRACHT is de spilfiguur in de ontwikkeling van de LEESKRACHT van de leerlingen. Dat is het uitgangspunt van deze prioritaire nascholing die inzet op kennis, vaardigheden en beleid om zo het didactisch handelen op het vlak van begrijpend lezen te versterken en het leesbeleid duurzaam te verankeren in de school.

De deelnemende scholen engageren zich voor twee schooljaren, ze stellen intern een regiegroep en een leescoach aan. Ze delen wat ze geleerd hebben op school- en klasniveau en delen hun kennis, inzichten en goede praktijkvoorbeelden ook met een breder publiek.

Project Meer Leeskracht

Nascholingsproject van september 2020 tot juni 2022 dat duurzame samenwerkingsverbanden uitzet voor leesbevordering op school. In samenwerking met o.a Dr. A.A.M. Houtveen, verantwoordelijk voor de wetenschappelijke onderbouwing van het LIST- en DENK!-programma en KOOGO, Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Onderwijs. Gratis, dankzij subsidie van de Vlaamse regering

Via de creatie van kwaliteitsvolle leesomgevingen wil dit nascholingsproject werken aan leesomkadering, vakdidactiek en het stimuleren van een schoolbreed leesbeleid als onderdeel van het taalbeleid. Dat vraagt een verdere ontwikkeling van het didactisch handelen van de leraren en de bibliotheekmedewerkers en de ontwikkeling van een duurzaam schoolbeleid over lezen. We werken hiervoor samen met verschillende externe partners (zoals de plaatselijke bib en de oudervereniging).

De deelnemende schoolteams engageren zich om dit project gedurende twee schooljaren te volgen en te implementeren. Een regiegroep en een leescoach op school zorgen voor de transfer naar het hele team en naar andere scholen in Vlaanderen.

Onze experten

Vier experten van OVSG geven de vormingen en trekken deze projecten over lezen.

Iene Bocken werd verkozen tot Boekenjuf in 2019-2020 (Stedelijke Basisschool 2 in Dilsen-Stokkem) en is vandaag pedagogisch medewerker vorming bij OVSG. Vanuit haar kennis en ervaring over leesbeleid en werken met boeken, werkte zij de projecten mee uit.

Pedagogisch medewerker vorming Els Van Damme neemt als kleuterleidster haar ervaring met werken met prentenboeken mee in de projecten.

Sarah Beyens vervoegde het team in het tweede projectjaar. Zij deed op de klasvloer ervaring op met DENK! en neemt deze know-how mee in de vormingen die ze geeft. Sarah is gepassioneerd bezig met kinderliteratuur en wil deze vonk graag doorgeven!

De coördinator van de dienst Vorming An Budts is inhoudelijk verantwoordelijk voor de projecten.
Inhoudelijke vragen? Stel ze aan an.budts@ovsg.be.

Meer weten?

Bekijk hier de video van de lezing, de presentatie van Dr. Thoni Houtveen en het filmpje van Iene Bocken.

Opname van de webinar met Thoni Houtveen
Wat is begrip en hoe komt het tot stand?, dr. A.A.M. Houtveen
Groei in begrip in het lager onderwijs, dr. A.A.M. Houtveen