Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Datageletterdheid: data inzetten voor schoolontwikkeling (jaar 2)

Scholen en academies beschikken over steeds meer informatiebronnen die ze kunnen benutten om geïnformeerde beslissingen te nemen en zo het leren van leerlingen te versterken. Maar omgaan met de veelheid aan complexe informatiebronnen is een uitdaging. Met dit thematraject helpt OVSG beleidsteams om doelgericht informatie te verzamelen, te interpreteren, te analyseren en er actief mee aan de slag te gaan.  

Na het volgen van dit thematraject kan je als 'informatiemakelaar' jouw schoolbeleid ondersteunen en versterken vanuit een datageletterd proces. Je doet kennis en vaardigheden op die helpen om data in te zetten voor kwaliteitsvolle schoolverbeteringstrajecten.   

Tijdens netwerk- en begeleidingsmomenten leer je dit concreet toepassen binnen je eigen onderwijspraktijk. Dit datageletterd proces helpt je te evolueren naar een onderzoekende schoolcultuur.   

We focussen daarbij op  

  • informatie verzamelen uit verschillende (aangeboden en zelf ontwikkelde) bronnen;   
  • de juiste informatie kiezen in functie van jouw specifieke noden (probleemstelling, ontwikkelingskans); 
  • kennisontwikkeling voor het lezen en interpreteren van die bronnen (kaders en statistieken);  
  • een stapsgewijze aanpak om van databronnen te komen tot operationele acties;  
  • de meerwaarde van effectief datagebruik voor kwaliteitsontwikkeling (rOK). 

Ten slotte wakkeren we in dit traject de goesting aan om er met het hele schoolteam mee aan de slag te gaan.  

Concreet

In het tweede jaar organiseren we: 

  • 4 vormingen voor het beleidsteam (03/02/2023 en 12/05/2023 telkens van 9u tot 16u)
  • 2 regionale netwerken 
  • 3 schoolspecifieke begeleidingen 

 

 

Lesgever en data: 
Data: 
maandag 29 maart 2021 - 10:45
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

1.250 euro per schooljaar

Cursuscode: 
TNDAT Z2
team