15/09/2022

Zuinig omspringen met ruimte: woningen bouwen op school

De ruimte is schaars en bouwgrond is duur. Besturen kunnen de vierkante meters waarover ze beschikken dus best zo efficiënt mogelijk gebruiken. Waarom geen woongelegenheid creëren bovenop de school? Brasschaat trok aan de kar. Loenhout opende recent een geslaagd project.

Woningen school Loenhout© Stefan Dewickere
Leerlingen staan op de speelplaats bij hun nieuwe schoolgebouw in Loenhout.

Loenhout: wonen op school houdt je jong 

In september 2021 ging t Blokje in Loenhout open: een kleurrijk gebouw dat drie afdelingen samenbrengt die vroeger verspreid lagen in de gemeente. In deze brede school zitten ook de bib, de kinderopvang en een afdeling van de academie voor muziek en woord. Verschillende sportclubs gebruiken de infrastructuur en verenigingen kunnen terecht in de kantines. Na schooltijd blijven de poorten open voor de buurt. Bovenop het gebouw zijn twaalf appartementen. Dat blijkt een goede formule voor bewoners van verschillende leeftijden. Jonge gezinnen sparen de verplaatsingstijd naar school uit: hun kinderen zijn meteen én veilig op school en bovendien kunnen ze ook na vier uur en in het weekend buiten spelen. Oudere bewoners voelen zich opgenomen in het schoolleven. Vanop hun appartementje kijken ze naar de levendigheid op het schoolplein en dat houdt hen jong. 

www​.blok​je​.be

Woningen school Brasschaat
Schoolgebouw met klaslokalen op het gelijkvloers en appartement op de eerste verdieping

Brasschaat: innovatieve symbiose van onderwijs en wonen 

Al in 2010 beseften ze in Brasschaat dat de nood aan een nieuwe schoolgebouw en de schaarste aan grond of betaalbare woningen kon leiden tot een win-win: woongelegenheid combineren met onderwijs. Zo ontstond het project Molenveld waarbij basisschool Gibo Mariaburg op het gelijkvloers een kinderopvang en nieuwe klaslokalen voor kleuters en lagereschoolkinderen kreeg. De 26 duplexwoningen zijn bovenop de school gebouwd; ze zijn bereikbaar via een woonerf los van de school. Goede communicatie met de buurt bleek een noodzakelijke voorwaarde. Aanvankelijk was er heel wat scepsis: de buren vreesden drukte en verkeersoverlast. Tien jaar later is die scepsis van de baan, dankzij regelmatig overleg tussen bestuur, school en bewoners. De school investeerde in extra akoestische isolatie om het geluid van de lokalen te dempen. Voor de bewoners is het rustig en aangenaam wonen in een groene buurt. 

www​.omge​ving​.vlaan​de​ren​.be

www​.giboma​ria​burg​.be

Dit arti­kel ver­scheen in Ima­go, tijd­schrift van ste­de­lijk en gemeen­te­lijk onder­wijs, sep­tem­ber 2022.