27/09/2023

Van lokaal DNA naar pedagogisch project

Het onderwijs inbedden in de waarden van de gemeente. Dat was het doel van bestuur en directies in Olen. Het werd een intensief traject en ze zijn er terecht fier op. In september werden de ouders geïnformeerd over het nieuwe pedagogisch project. Als ouders bewust kiezen voor onze scholen omdat ze weten waar we voor staan, dan zijn we geslaagd in ons opzet. Dat is onze droom.”

Olen
Directies Ann en Ellen met algemeen directeur Jeroen Peeters: Het is fijn dat er een goede samenwerking is met het lokale bestuur. De schepenen kennen ons, ze zijn geïnteresseerd, we voelen ons opgenomen in het geheel.”

Algemeen directeur Jeroen Peeters, schepen van Onderwijs Kris Gebruers en de directies Ellen Cambré van De Kleine Wijzer en Ann Branckaerts van De Kriebel weten dat ze op elkaar kunnen rekenen. In Olen zetten bestuur en directies samen de lijnen uit, terwijl de scholen hun eigenheid bewaren. 

Jeroen Peeters vertelt hoe het begon. De kiem ligt in 2018. Toen gingen we als lokaal bestuur op zoek naar ons DNA. Waar staan wij voor en waar willen we naartoe? Er zijn 300 gemeenten en allemaal willen we warm, gezond, groen en veilig zijn. Hoe maken we het verschil en hoe vertalen we dat naar de buitenwereld? We liepen een intensief traject dat resulteerde in vijf waarden die Olen uniek maken. Op maat en nabij’ betekent dat we dichtbij onze klant staan en op zoek gaan naar hoe wij die kunnen ondersteunen. De tweede waarde gaat over versterken’, we willen zelfredzaamheid stimuleren, bijvoorbeeld van de mensen die bij onze sociale dienst aankloppen. De derde waarde is verbinding’. Wij zijn geen eiland, we werken samen met verenigingen en partnerorganisaties en dat met de blik naar buiten en met de blik vooruit’. Ten slotte willen we verder gaan dan’ het voor de hand liggende: wat is de vraag achter de vraag? Met die kernwaarden geven we onze organisatie vorm en bouwen we onze dienstverlening uit. Dat doen we bijvoorbeeld in het aanwervingsbeleid, in de functiebeschrijvingen, in de strategische keuzes die we maken. We gaan met alle teams in gesprek om helder te maken wat dat voor hen in de praktijk betekent.”

Van dienstverlening naar pedagogisch project

Jeroen Peeters: Op een bepaald moment wilden we daar onze scholen bij betrekken. We wilden niet dat de scholen eilandjes bleven. In het recente meerjarenplan hebben we de scholen opgenomen in het organogram om dat zichtbaar te maken. Vervolgens wilden we de visie op onze dienstverlening vertalen naar het pedagogisch project. Toevallig gingen beide directies op pensioen, dat gaf ons de kans om de waarden als uitgangspunt te nemen van de vacatures. Aan de twee nieuwe directies, Ann en Ellen, gaven we de opdracht om de vertaling te maken van de waarden van het bestuur naar het pedagogisch project en om dat in tandem te doen, ondanks het feit dat de beide scholen een ander publiek hebben. De school in de dorpskern heeft veel anderstalige kinderen, de andere school veel minder.”

Ann Branckaerts en Ellen Cambré: Wij kenden de waarden al van bij onze aanwerving, maar het was belangrijk dat onze teams er ook van doordrongen werden.”

Jeroen Peeters: Eerst deden we een oefening met het schepencollege: we kiezen ervoor om zelf onderwijs in te richten. Wat verwachten we daarvan? We werkten met de persona’s van kind, ouder, leerkracht. Dat gaven we door aan de teams.”

Ann Branckaerts: Uit die oefening van het college bleek veel respect voor de leerkrachten. Dat hebben ze enorm geapprecieerd.”

Ellen Cambré: Op een pedagogische studiedag in april 2022 kwamen de schepen en Jeroen duiding geven bij de waarden van het bestuur. Ze vroegen ons om dit te vertalen naar de schoolpraktijk. In workshops bogen we ons met de beide teams over de vragen: wat wil je als leerkracht, als kind en als ouder? Daar kwamen leuke, verrassende dingen uit. Het viel op dat bepaalde waarden vaak terugkwamen: het dorpse karakter, de groene omgeving …”

Ann Branckaerts: Daarna vormden we kernteams om alle input te analyseren. We kwamen tot vijf pijlers: onze school is een warme dorpsschool, een mini-maatschappij, we zijn gelijk maar uniek, samen onderweg en in beweging. Ook de OVSG-krachtlijnen van lokaal onderwijs hebben ons geïnspireerd. Alle pijlers kregen een krachtzin. Daarmee gingen we dan terug naar de teams. We vroegen hen over elke pijler: wat doen we al? Wat willen we nog doen?”

Ellen Cambré: Toen we de pijlers naast de lokale waarden legden, zagen we een mooie match. Het is bijzonder dat alle leerkrachten hier echt samen met ons aan gewerkt hebben. Ze herkennen hun eigen woorden. We hebben het nieuwe pedagogisch project op een A4’tje gezet, met vijf iconen, om het ook aan de ouders duidelijk te maken.”

Beslissen en realiseren

Ann Branckaerts: Het nieuwe pedagogisch project hebben we voorgesteld aan het college en aan het managementteam. De schoolraden keurden het midden juni goed. Begin juli kwam het op de gemeenteraad, een belangrijke mijlpaal. Onze teams zien het helemaal zitten en ze zijn ook bereid om tussen de twee scholen nog meer samen te werken. Begin dit schooljaar communiceerden we het aan de ouders. We zijn goed gestart om het nu te laten leven in de praktijk.”

Ellen Cambré: Een van de eerste projecten die we als warme dorpsschool in een groen kader willen realiseren is het vergroenen van de speelplaats. De leerkrachten én de kinderen hebben er veel zin in!”

Dit artikel verscheen in Imago, tijdschrift van stedelijk en gemeentelijk onderwijs, september 2023.