21/12/2023

Toegepast Nederlands leidt naar werk

Heb je het moeilijk om je opleiding te combineren met je werk of gezin? Of is je Nederlands nog onvoldoende sterk om een job te vinden? Onze centra voor volwassenonderwijs helpen hun cursisten op weg.

Twee cursisten van de beroepsopleiding vakman installatietechnieken kijken naar een aanwijzing van hun leraar.
De NT2-taalopleiding werkt intensief samen met de beroepsopleiding vakman installatietechnieken. Foto: CVO Gent 

Na gesprekken met het werkveld en de VDAB kwam CVO GENT tot de conclusie dat de taalkennis van cursisten NT2 (Nederlands als tweede taal) nog te vaak ontoereikend was om vlot mee te draaien op de werkvloer. 

Hilde Van Kerkhove, stafmedewerker bij CVO GENT, vertelt: We zetten in samenwerking met VDAB enkele proefprojecten op waarbij de NT2-taalopleiding intensief samenwerkt met de beroepsopleidingen keukenmedewerker, elektrotechnisch installateur en vakman installatietechnieken. Zo verhogen we de kansen om een goede job te vinden en komen we beter tegemoet aan de behoeften van bedrijven.” 

Cruciaal hierbij is dat de cursisten toegepast Nederlands leren. Voor ze aan de praktische beroepsopleiding beginnen krijgen de cursisten een snelcursus van ongeveer een week waarin het toegepast Nederlands aan bod komt. De leraren in de beroepsopleiding worden ondersteund door een NT2-leerkracht, die werkt volgens de principes van taalontwikkelend lesgeven (TOL). Deze leerkracht past het cursusmateriaal aan op maat en helpt leerkrachten om te communiceren met en les te geven aan anderstaligen. Vaak is de leraar NT2 aanwezig tijdens de lessen om cursisten te ondersteunen en hen de kans te geven hun spreekvaardigheid te oefenen.” 

We bieden ook een digitaal traject aan met oefeningen en beeldwoordenboeken, maar we merken dat de aanwezigheid en begeleiding door de leerkracht toch heel belangrijk is. Cursisten kunnen ook altijd terecht in ons open leercentrum waar computers en begeleiding voorhanden zijn. Daarnaast bieden we modules aan waarbij ze leren solliciteren en hun ICT-vaardigheden verbeteren.” 

Plaats- en tijdsonafhankelijk leren 

Ook SNT Volwassenenonderwijs Brugge kreeg van de VDAB het signaal dat cursisten vaak nog specifieke woordenschat missen om een job uit te oefenen. Een arbeider in de haven van Zeebrugge moet andere woorden kennen dan een huishoudhulp. Daarom hebben ook wij NT2 geïntegreerd in onze beroepsopleidingen”, vertelt directeur Anthony Strubbe. Maar er is meer. Via het online platform Mijn SNT’ willen ze opleidingen meer digitaal aanbieden, waardoor het makkelijker haalbaar wordt om te studeren in combinatie met werk of gezin. Op deze manier slagen meer cursisten erin de opleiding succesvol te beëindigen. 

Vooral in onze taalopleidingen was hier echt nood aan. Het is een opgave voor cursisten om elke week een hele avond aanwezig te zijn. Daarom voorzien we sinds dit jaar een asynchroon taalaanbod. Via het digitale leerplatform kunnen cursisten een taal zelfstandig oefenen en leren van thuis uit. Ze kiezen zelf het tempo en oefenen als het hen uitkomt. Een leerkracht voorziet de nodige begeleiding tijdens het traject. Op die manier staat de cursist er niet helemaal alleen voor. Het verder uitbouwen van het leerplatform draagt ten slotte bij tot een digitale cursistenopvolging, niet alleen door het personeelsteam en de inspectie maar ook door de cursist zelf die zijn leertraject veel beter kan opvolgen. Daarom zijn de reacties tot nu toe heel positief!” 

Bekijk het digitale aanbod van SNT Brugge op www​.digi​taal​les​.be.