22/05/2023

OVSG-scholen krijgen iedereen aan het lezen

Na de doemberichten over de leesprestaties van onze leerlingen, ging de pers op zoek naar enkele goede voorbeelden. Gemeentelijke basisschool De Klinker uit Borsbeek kreeg veel aandacht voor de mooie leesresultaten, maar ook De Wereldreiziger in Antwerpen en de A-HA school in Kontich vielen op. 

Lezende kinderen in SBS De Wereldreiziger 2
Lezende kinderen in SBS De Wereldreiziger in Antwerpen

Toen leerlingen eenvoudige woorden als borstel of appel niet meer leken te begrijpen, trok GBS De Klinker in Borsbeek aan de alarmbel. Op aanraden van de koepel OVSG zijn we toen met de hele school in een taaltraject gestapt van twee jaar,” vertelt juf Linda in De Morgen. Elke dag een leeskwartiertje, extra boeken van de bibliotheek in de klas en woordenschatdidactiek met veel prentenboeken bij de kleuters zijn maar enkele voorbeelden van vernieuwingen die ook tot resultaat leidden. De gemiddelde score voor begrijpend lezen op de OVSG-toetsen steeg met 20%. 

Onze focus lag vroeger overdreven op plezier, maar iets wordt pas leuk als je het kan,” vertelt Jef Groffen, directeur van stedelijke basisschool De Wereldreiziger in Antwerpen, in De Standaard. De school begon jaren geleden al aan zelfreflectie en begeleiding. En dat loont. Het laatste anderhalf jaar zien we een enorme vooruitgang — mede door technologische hulpmiddelen. Na twintig jaar kunnen we opnieuw meer dan de helft van de kinderen op het correcte niveau doorsturen naar het volgende leerjaar. We voelen dat de kentering hier op school is ingezet.”

Een gelijkaardig geluid horen we bij de A-HA school uit Kontich, waar juf Saar mee aanschoof in het onderwijsdebat in De Zevende Dag: Vroeger investeerden we veel in leesmotivatie, maar dat leidde niet tot resultaten. Nu zetten we meer in tot technisch lezen, want om graag te lezen moet je eerst en vooral goed kunnen lezen.”