Bos Omnis­port Schaat­sen Stad

Deur­ne - Kas­teel en Koets­huis Botelaerhof

Logeer konink­lijk en roman­tisch in het kas­teel Bote­lae­r­hof of avon­tuur­lijk in het koets­huis, waar vroe­ger het per­so­neel en de die­ren verbleven.

Vlak­bij de stad Ant­wer­pen en toch in het groen.

Bottelaerhof

Bereik­baar­heid

Het domein is bereik­baar met het open­baar ver­voer via Ant­wer­pen-Cen­traal en tram­lij­nen 5, 8 en 10.

Met de auto vlot bereik­baar via de E313, afrit Wom­mel­gem en de Ant­werp­se ring, afrit Bor­ger­hout. Par­ke­ren kan op de Rug­ge­veld­laan.
Gelie­ve NIET de Vaart­weg zelf in te rij­den, want dit is een dood­lo­pend straat­je waar je ach­ter­aan zeer moei­lijk kan draaien.

Accom­mo­da­tie

Kas­teel (plaats voor 39 per­so­nen):

 • 6 Kamers van 6 bed­den, tel­kens opge­bouwd uit een dub­bel bed, een hoog­sla­per en een drie­per­soons-sta­pel­bed met bad­ka­mer (dou­che en toilet)
 • 1 Kamer voor 3 per­so­nen met bad­ka­mer (dou­che en toilet)
 • Beschik­baar­heid van ver­schil­len­de poly­va­len­te ruimtes

Koets­huis (plaats voor 60 personen)

 • 1 Kamer van 12 per­so­nen met dou­che, toi­let en lavabo
 • 1 Kamer van 9 per­so­nen met twee lava­bo’s op de kamer
 • 1 Kamer van 6 per­so­nen met lava­bo op de kamer
 • 1 Kamer van 7 per­so­nen met dou­ches en lava­bo op de kamer
 • 1 Kamer van 12 + 4 per­so­nen met 2 lava­bo’s op de kamer
 • 1 Vol­le­dig toe­gan­ke­lij­ke kamer met 10 bed­den en min­der­va­li­de­dou­che + lava­bo op de kamer

Omge­ving

 • Speel­bos op het domein
 • Direc­te nabij­heid Pro­vi­ni­ci­aal groen­do­mein Rivie­ren­hof (sport­ac­ti­vi­tei­ten, dool­hof, kinderboederderij, ….)
 • Nabij­heid (2 kilo­me­ter) Sportoa­se Groot schijn: zwem­bad of schaat­sen (tij­dens bepaal­de peri­o­des) meer info hier
 • Musea Ant­wer­pen (bereik­baar via tram 8)

Prij­zen

1 bege­lei­der per 20 kin­de­ren gratis

Let op – de prij­zen voor het hui­di­ge en vol­gend school­jaar verschillen.

Voor het school­jaar 2022-2023

Volpension - VP (minimum bezetting 30 personen) 3-daagse 4-daagse Midweek
€ 101,50 € 132,50 € 165,00
Basic (lunchpakket 1ste dat niet inbegrepen) 3-daagse 4-daagse Midweek
€ 85,00 € 116,00 € 148,50

Inbe­gre­pen in de prijs volpension

 • Alle maal­tij­den in VP van­af mid­dag­maal op aan­komst­dag tot lunch op vertrekdag
 • Geen bij­ko­men­de kosten
 • Laken­pak­ket is inclu­sief voor elke deelnemer
 • Laser­tag-shooting (onder eigen bege­lei­ding) inclu­sief (20 laser­tag-gewe­ren) en onbe­perkt tij­dens hele verblijf

Inbe­gre­pen in de prijs Basic

 • Alle maal­tij­den in VP van­af diner op aan­komst­dag tot lunch op vertrekdag
 • Geen bij­ko­men­de kosten
 • Laken­pak­ket kan in optie geno­men wor­den voor € 8/​pp

Edu­ca­tie­ve activiteiten

 • Bezoek aan het MAS in Antwerpen
 • Bezoek aan het Rubens­huis in Antwerpen
 • Haven­rond­vaart
 • Zoo Ant­wer­pen
 • Dool­hof in het Rivierenhof
 • Maak je eigen kaas
 • Uit­le­nen veldkoffers
 • Ande­re acti­vi­tei­ten kan je hier terugvinden

Foto­ga­le­rij

Vaartweg
2100 Deurne, Antwerpen
Routebeschrijving
0495 63 02 42 info@kasteelboterlaerhof.be www.kasteelbotelaerhof.be
Capaciteit
99 personen
Reserveren

Heb je een vraag?

Kri­s­tof Moens
02 506 50 97

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina