Nieuw Kleuteronderwijs Lager onderwijs

Versnellen… en daarmee is de kous af?

Het laten versnellen van een leerling is best een heel goed overwogen interventie in de zorg voor een cognitief sterk functionerende (CSF) leerling.

Voor een versnelling van een CSF-leerling ga je niet over één nacht ijs. Dit vraagt een gefaseerd plan van aanpak waarin alle betrokkenen op de leerling (en indien mogelijk ook de leerling zelf) meegenomen worden.

Over de opleiding

Over het laten versnellen van kinderen en jongeren (bv. twee jaar in één, een klas overslaan, …) bestaan heel uiteenlopende meningen.

Bezorgdheden hierover worden ook vaak gedeeld tijdens een zorgoverleg, in de leraarskamer, aan de schoolpoort, …

Resultaten uit internationaal onderzoek helpen ons om een objectieve blik te werpen op het versnellen van CSF-leerlingen. Inzichten uit die onderzoeken doorprikken hardnekkige mythes over versnellen.

Versnellen van een leerling kent verschillende vormen.
Een versnelling kan pas succesvol zijn als aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan. Het is geen eindpunt in de maatregelen die je voorziet voor een aantal CSF-leerlingen.

Voor wie

Leraren basisonderwijs

Leraren secundair onderwijs

Zorgcoördinatoren basisonderwijs

Leerlingenbegeleiders secundair onderwijs

Directeuren basis- en secundair onderwijs

Programma

Tijdens deze vorming leer je:

  • verschillende interventies over CSF-leerlingen kennen waarvan versnellen er één is;
  • wat bedoeld wordt met versnellen;
  • de verschillende vormen van versnellen kennen;
  • wanneer tijdens het schooljaar een leerling het best kan versnellen;
  • de basisvoorwaarden (leerling-leraar-klas) voor een goede versnelling kennen;
  • wat te doen VOOR en NA een versnelling van een CSF-leerling.

Data en locaties

vrijdag 28 februari 2025

Toon details SCHRIJF JE IN
Sessies
Titel Locatie en lesgever Interactief webinar
Hilde Mahieu
Datum en uren vrijdag 28 februari 2025
09:00 - 12:00
Tarieven voor het hele traject
Type Leden Tarief 70 euro
Type Niet-leden Tarief 77 euro
Cursuscode

BCSF B4 ONLINE

Praktisch

Halve dag - interactief webinar

Data en locaties

Heb je een vraag?

Viv Delhez
02 506 50 99