Deeltijds kunstonderwijs

Topstart voor deeltijds kunstonderwijs

Je bent net gestart als directeur in het deeltijds kunstonderwijs. Je hebt nood aan extra inhoudelijke bagage en contact met andere beginnende directeurs. Dan is Topstart zeker iets voor jou! 

Over de opleiding 

Deze tweejarige opleiding ondersteunt startende directeurs in het deeltijds kunstonderwijs. 

Je leert de nodige theoretische kaders, juridische kennis en hoe je dit vertaalt naar de praktijk. Tijdens de sessies wissel je ervaring uit met collega-directeurs en reflecteer je over de inhoud. Tijdens intervisies verdiep je je in een kleine groep in de verschillende thema‘s. 

Topstart bestaat uit een basisaanbod en een modulair aanbod. De combinatie van beide maakt dat je terecht komt in een vaste groep van leidinggevenden met een vast programma. Daarnaast kan je voor bepaalde inhouden zelf kiezen wanneer jij ze wil volgen. 

Start je dit schooljaar als directeur en volgde je OPSTART nog NIET? Dat is geen probleem! Dankzij onze spoedcursus Quick-start in het begin van het schooljaar en wat zelfstudie ben je voldoende voorbereid om aan te sluiten bij Topstart. 

Programma basisaanbod

Introductiedag (voor nieuwe deelnemers)
Naar een reflectieve schoolcultuur – kwaliteitszorg in de praktijk
Personeels- en professionaliseringsbeleid
Residentieel seminarie – situationeel leiderschap met focus op coaching, klasbezoeken en zelfzorg
Communicatie- en vergadertechnieken
Werkbezoek AGODI (voor nieuwe deelnemers)
Onderwijskundig practicum
Prijs basisaanbod
Leden 980 euro
Niet-leden 1078 euro

Keuzesessies

* De opleiding behandelt de niet-Brusselse gemeentefinanciën

Sessie Datum Locatie Prijs leden Prijs niet-leden
Quick-start (voor nieuwe deelnemers die Opstart niet hebben gevolgd) 10/09/2024 van 09:00-16:00, 17/09/2024 van 09:00-16:00 Interactief webinar 280 euro 308 euro
Basisregelgeving voor personeelsbeleid voor deeltijds kunstonderwijs 15/10/2024 van 09:00 - 12:00, 22/10/2024 van 09:00-12:00 Interactief webinar 140 euro 154 euro
Basisregelgeving voor organisatie deeltijds kunstonderwijs 29/04/2025 van 09:00 - 12:00 Interactief webinar 70 euro 77 euro
De plaats van de school binnen de gemeentefinanciën * 13/05/2025 van 09:00 - 12:00 Interactief webinar 70 euro 77 euro
Veiligheid en preventie 12/05/2025 van16:00 - 17:30 Interactief webinar 70 euro 77 euro

Voor wie

Startende directies

En wat hierna?

Topstart tweede jaar

Data en locaties

Start op vrijdag 4 oktober 2024 in Brussel

Toon details KIES JE SESSIES
Basisaanbod
Titel Intro­duc­tie­dag (voor nieu­we directies) Locatie en lesgever Huis Madou
Debbie Rooms
Datum en uren vrijdag 4 oktober 2024
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Naar een reflec­tie­ve school­cul­tuur – kwa­li­teits­zorg in de praktijk Locatie en lesgever Interactief webinar
Ellen Van Heel
Datum en uren dinsdag 5 november 2024
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Per­so­neels- en professionaliseringsbeleid Locatie en lesgever Interactief webinar
Els Mussels
Datum en uren dinsdag 14 januari 2025
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Resi­den­ti­eel semi­na­rie – situ­a­ti­o­neel lei­der­schap met focus op coa­ching, klas­be­zoe­ken en zelfzorg Locatie en lesgever Hotel Aazaert
Miet Bogaert, Tine Delannoy
Datum en uren donderdag 13 februari 2025 09:00 - vrijdag 14 februari 2025 15:30 Prijs
Titel Com­mu­ni­ca­tie- en vergadertechnieken Locatie en lesgever Huis Madou
Miet Bogaert
Datum en uren donderdag 20 februari 2025
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Werkbezoek AGODI Locatie en lesgever Hendrik Consciencegebouw Brussel
Datum en uren donderdag 24 april 2025
09:00 - 16:00
Prijs
Titel Prac­ti­cum Locatie en lesgever Huis Madou
Miet Bogaert
Datum en uren maandag 26 mei 2025
09:00 - 16:00
Prijs
Cursuscode

FNTOP B1 1000C

Praktisch

- Basisaanbod: combinatie van webinars en live sessies
- Keuzesessies: je kiest welke sessie je wil volgen

Huis Madou
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel
Routebeschrijving
Data en locaties

Heb je een vraag?

Paulina Prieto
02 506 50 99

Verdiep je verder