Deeltijds kunstonderwijs

Organisatie DKO voor schoolsecretariaten

In deze cursus maak je kennis met de regels over de organisatie en werking van een academie.

Deze activiteit is afgelopen.

Over de opleiding

De vorming leert je welke regels van toepassing zijn als je deeltijds kunstonderwijs organiseert.

Hoe ziet de structuur van het DKO eruit? Wat zijn structuuronderdelen? 

Wanneer kun je de inschrijving van een leerling weigeren? Aan welke voorwaarden moet een academie voldoen?

Voor wie

Schoolsecretariaten DKO

Programma

Je leert:

  • Wat de opdrachten zijn van het DKO;
  • Hoe de structuur in elkaar zit;
  • Wat de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden zijn;
  • Hoe je het aanbod kan uitbreiden;
  • Wat programmatie en rationalisatie inhouden;
  • Welke regels gelden voor de organisatie van het schooljaar;
  • Wat financierbare leerlingen zijn;
  • Welke omkadering de academie ontvangt en hoe je die kan gebruiken;
  • Begrippen als capaciteit, alternatieve leercontext, onderwijsbevoegdheid en structuuronderdelen kennen.

Praktisch

Interactieve webinar - Halve dag

Heb je een vraag?

Viv Delhez
02 506 50 99

Verdiep je verder