Nieuw Kleuteronderwijs Lager onderwijs

Omgaan met cognitief sterk functionerende leerlingen tijdens fase 2 van Leer Lokaal

Cognitief sterk functionerende (CSF) kinderen vind je in elke klas. Typerend is hun grote leerhonger.

Hoe ZIE je die cognitief sterke kinderen in jouw klas?

Hoe zorg je ervoor dat we hen niet op een streng leer-dieet zetten maar hun leerhonger blijven stillen?

Over de opleiding

Je wordt in jouw klaspraktijk geconfronteerd met kinderen die sneller ontwikkelen en leren dan andere kinderen. Het is belangrijk dat je weet welke leereigenschappen maken dat wij hen zien als cognitief sterk functionerende kinderen. Aan de hand van concrete situaties in de klas maak je kennis met de specifieke manier van leren en denken van die kinderen.

We willen dat ALLE kinderen het zo ver mogelijk brengen in hun leren. We zetten daarom voor hen maximaal in op kenniscreatie. Elk kind leert pas wanneer het een aanbod krijgt binnen zijn/​haar leerzone (zone van naaste ontwikkeling).
Je leert waar die leerzone ligt.
Je leert jouw onderwijsaanbod verrijken opdat ook die sneller en anders lerende kinderen effectief tot leren komen.
Je leert de taxonomie van Bloom gebruiken om jouw activiteiten en lessen te verrijken. Zo kom je tegemoet aan de onderwijsbehoeften van kleuters en kinderen van het eerste leerjaar.

Voor wie

Kleuteronderwijzers en kleuterjuffen van de derde kleuterklas en

leerkrachten van eerste leerjaar

Zorgcoördinatoren

Programma

Tijdens deze vorming leer je:

  • signalen van sterk cognitief functioneren en van cognitieve begaafdheid herkennen;
  • wanneer een kind zich in zijn/​haar leerzone bevindt;
  • hoe je te weten komt waar het sterk functionerend kind zich situeert in zijn/​haar ontwikkeling;
  • welke de onderwijsbehoeften zijn van het CSF-kind in jouw klas;
  • aansluiten bij de ontwikkeling van het CSF-kind;
  • activiteiten en lessen verrijken met Bloom;
  • doelgericht werken vanuit Leer Lokaal.

Data en locaties

dinsdag 5 november 2024

Toon details SCHRIJF JE IN
Sessies
Titel Locatie en lesgever Interactief webinar
Hilde Mahieu
Datum en uren maandag 4 november 2024
09:00 - 12:00
Tarieven voor het hele traject
Type Leden Tarief 70 euro
Type Niet-leden Tarief 77 euro
Cursuscode

BCSF B2 ONLINE

Praktisch

Halve dag - interactief webinar

Data en locaties

Heb je een vraag?

Viv Delhez
02 506 50 99