Enkel voor leden Centra voor leerlingenbegeleiding Gratis

Netwerk - Leersteun in het kader van HGD-trajecten

Wanneer zetten we best consultatieveleerlingenbegeleiding in? Wanneer kiezen we voor handelingsgericht adviseren en wanneer voor handelingsgerichte diagnostiek? Tijdens deze sessie gaan we in op de goede haalbare praktijken verzameld uit het werkveld vanuit het project professionalisering leersteun’ dat sinds eind vorig schooljaar in de CLB’s loopt over de verschillende provincies heen.

Deze activiteit is afgelopen.

Over het netwerk

Vanuit de overheid werd er ruimte voorzien om CLB’s te helpen bij het versterken van hun werking op vlak van consultatieve leerlingenbegeleiding, handelingsgericht advies en handelingsgerichte diagnostiek. Per provincie is er een geselecteerd CLB dat aanspreekpunt is. Vanuit deze CLB’s wordt informatie verzameld en gericht uitdragen naar de rest van de CLB’s in deze regio. Graag willen we ervoor zorgen dat deze informatie ook over de regio’s wordt uitgewisseld zodat er nog meer aan kruisbestuiving gedaan kan worden.

Voor wie

CLB-medewerkers

Programma

Uitwisselen van kennis, vaardigheden en goede praktijken op vlak van consultatieve leerlingenbegeleiding, handelingsgericht advies en handelingsgerichte diagnostiek. Verder wordt er stilgestaan bij de overdiagnosticering therapeutisering. We bekijken een aantal casussen die duidelijk maken dat classificerende diagnostiek niet altijd nodig is om te bepalen welk type verslag voor een leerling noodzakelijk is.

Praktisch

Huis Madou

Heb je een vraag?

Karolien Elsen
0468 31 85 78
Karolien Elsen