Enkel voor leden Kleuteronderwijs Lager onderwijs Buitengewoon basisonderwijs Gratis

Netwerk cognitief sterk functionerende leerlingen

Deze activiteit is afgelopen.

Over het netwerk

Aandacht voor brede preventieve basiszorg wil ook zeggen aandacht voor leerlingen die sneller leren en extra uitdaging nodig hebben. 

Op welke manier kan je gedifferentieerd aan de slag? Welke taken en opdrachten kan je aanbieden? Welke aanpak blijkt het meest effectief?

Volgende thema’s komen aan bod:

  • Wat weten we over sterke leerlingen en wat willen we nog weten?
  • Nadenken over visie op kwaliteitsvol onderwijs voor cognitief
    sterk functionerende leerlingen
  • Verkenning van organisatievormen en materialen.
  • Een blik op de toekomst: welke stappen willen we nog ondernemen?

Tijdens de netwerkbijeenkomsten maken we naast (theoretische)
input, ruim tijd voor het delen van ervaringen en (goede) praktijken. In de tussenliggende periodes is er tijd tot experimenteren en uitproberen in de eigen school- en klaspraktijk.

Praktisch

De Populier, Zandhoven

Heb je een vraag?

Goedroen van Lunenburg
02 506 50 92
Goedroen Van Lunenburg

Verdiep je verder